اصل هفده (17) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟


اصل هفده (17) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
    اصل هفده (17) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيست؟

پاسخ :


مخترع "سلوفان" کيست؟

1:مخترع "سولولوئيد" کيست؟

اصل هفدهم (17) قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران:

مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) هست و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر هست، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی هست.


مخترع "سوخت گاز" کيست؟
تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه هست.


قانون پايه ی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون پايه ی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه اون با رای مثبت فراخوان گردید.


مخترع "سيمان" کيست؟
در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی اون از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.


مخترع "سيم توي لامپ" کيست؟
قانون پايه ی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.مخترع "سينما" کيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


65 out of 100 based on 50 user ratings 775 reviews

@