آيه 12 سوره مومنون چيست؟


آيه 12 سوره مومنون چيست؟
    آيه 12 سوره مومنون چيست؟

پاسخ :


آيه 2 سوره شعرا چيست؟

1:آيه 3 سوره شعرا چيست؟

آیه 12 سوره مومنون :

"وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ"

این آیه در حزب یک جز هجده قراون مجید برنامه دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 4 سوره شعرا چيست؟
این سوره مکی هست و 118 آیه دارد.


آيه 5 سوره شعرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


آيه 6 سوره شعرا چيست؟

2:آيه 7 سوره شعرا چيست؟

ترجمه الهی قمشه ای آیه 12 سوره مومنون :

"و همانا ما آدمی را از گل خالص آفریدیم."

این آیه در حزب یک جز هجده قراون مجید برنامه دارد.
سوره مومنون، سوره بیست و سوم قراون کریم می باشد.


آيه 8 سوره شعرا چيست؟
این سوره مکی هست و 118 آیه دارد.


آيه 9 سوره شعرا چيست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.

3:ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 12 سوره مومنون :

"an We did create from a quintessence (of clay);"پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


53 out of 100 based on 48 user ratings 523 reviews

@