جمعیت بحرین چند نفر است؟


جمعیت بحرین چند نفر است؟
    جمعیت بحرین چند نفر است؟

پاسخ :


طول جغرافیایی شیلی چیست؟

1:طول جغرافیایی چین چیست؟

کشور بحرین (Bahrain) طبق آمار 753000 نفر جمعیت دارد.


طول جغرافیایی کلمبیا چیست؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


59 out of 100 based on 44 user ratings 769 reviews

@