پایتخت کشور صربستان چه نام دارد؟


پایتخت کشور صربستان چه نام دارد؟
    پایتخت کشور صربستان چه نام دارد؟

پاسخ :


جمعیت اتریش چند نفر است؟

1:جمعیت آذربایجان چند نفر است؟

پایتخت صربستان (Serbia) بلگراد (Belgrade) می باشد.


جمعیت باهاماس چند نفر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


65 out of 100 based on 20 user ratings 1045 reviews

@