پایتخت کشور گینه نیوپاپو چه نام دارد؟


پایتخت کشور گینه نیوپاپو چه نام دارد؟
    پایتخت کشور گینه نیوپاپو چه نام دارد؟

پاسخ :


مساحت اروگوئه چند کیلومتر مربع است؟

1:مساحت ازبکستان چند کیلومتر مربع است؟

پایتخت گینه نیوپاپو (apua New Guinea) پورت مورسبی (ort oresby) می باشد.


مساحت وانوآتو چند کیلومتر مربع است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


79 out of 100 based on 79 user ratings 1129 reviews

@