فاصله سمنان تا کرمان چند کيلومتر است؟


فاصله سمنان تا کرمان چند کيلومتر است؟
    فاصله سمنان تا کرمان چند کيلومتر است؟

پاسخ :


پایتخت کشور فیجی چه نام دارد؟

1:پایتخت کشور فنلاند چه نام دارد؟

فاصله سمنان تا کرمان، 1274 کیلومتر هست.


پایتخت کشور فرانسه چه نام دارد؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


59 out of 100 based on 44 user ratings 169 reviews

@