فاصله اروميه تا کرمان چند کيلومتر است؟


فاصله اروميه تا کرمان چند کيلومتر است؟
    فاصله اروميه تا کرمان چند کيلومتر است؟

پاسخ :


فاصله ايلام تا سنندج چند کيلومتر است؟

1:فاصله ايلام تا شاهرود چند کيلومتر است؟

فاصله ارومیه تا کرمان،1735 کیلومتر هست.


فاصله ايلام تا شهرکرد چند کيلومتر است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


59 out of 100 based on 24 user ratings 349 reviews

@