در پیری و بي سوادي مي توان قرآن حفظ کرد؟


در پیری و بي سوادي مي توان قرآن حفظ کرد؟


/ کليپ در پیری و بي سوادي مي توان قرآن حفظ کرد؟
در پیری و بي سوادي مي توان قرآن حفظ کرد؟
• زمان : 00:01:15
دانلود مجموعه ناب آموزشی حفظ قرآن کریم توسط استاد حجت الاسلام سید محمدمهدی طباطبائی؛ گلچین برنامه تلویزیونی بیان جاودان پخش شده از شبکه قرآن و معارف سیما

يکشنبه، 21
91 out of 100 based on 51 user ratings 601 reviews

ره افسانه-بررسی سندی کتاب مقدس(دلایل سندی در کتاب مقدس)
ره افسانه-عهد قدیم و عهد جدید(بررسی سندی عهد جدید)
ره افسانه-عهد قدیم و عهد جدید(بررسی سندی کتابهای عهد جدید)
ره افسانه-بررسی سندی کتاب مقدس(اشارت و بشارت به پیامبر اسلام در کتاب مقدس1)
ره افسانه-بررسی سندی کتاب مقدس(اشارت و بشارت به پیامبر اسلام در کتاب مقدس2)
ره افسانه-تثلیث(چیستی-سابقه-ریشه ها1)
ره افسانه-تثلیث(چیستی-سابقه-ریشه ها2)
ره افسانه-حواریون در کتاب مقدس(وظائف حواریون)
ره افسانه-خشونت(در اسلام و دیگر ادیان و فرق)
ره افسانه-تاریخچه مسیحیت2(دوران قبل ، هنگام و بعد از حضرت عیسی و دوران کلیساها)
ره افسانه-تاریخچه مسیحیت1(دوران قبل ، هنگام و بعد از حضرت عیسی و دوران کلیساها)
بشارت ها-واکاوی بشارتهای کتاب مقدس به ظهور پیامبر اسلام-بشارت در عهد جدید و انجیل یوحنا
بشارت ها-واکاوی بشارتهای کتاب مقدس به ظهور پیامبر اسلام-1)بشارت در کتاب تسنیه باب 18 آیه 18
بشارت ها-واکاوی بشارتهای کتاب مقدس به ظهور پیامبر اسلام-مقدمه(بشارت در قرآن)
*
@