به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 94/3/28


به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 94/3/28


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 94/3/28
به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان 94/3/28
• زمان : 11:32
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش جواهر دوزی توسط خانم امیریان
آموزش توربافی

چهارشنبه، 10 تير
77 out of 100 based on 87 user ratings 1337 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/4/3
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - مانتو چند منظوره 95/4/5
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/4/6
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی به روش مولر توسط خانم یوسفی 95/4/15
به خانه برمی گردیم - آموزش رنگ روغن توسط آقای حسین زاده 95/4/19
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی چوب توسط آقای ودود 95/4/20
به خانه برمی گردیم - آموزش فرانس روی ظروف توسط ایلخانی 95/4/21
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - مانتو چند منظوره 95/4/22
به خانه برمی گردیم - آموزش پته دوزی توسط خانم سیدی 95/4/23
به خانه برمی گردیم - آموزش قلم زنی روی مس توسط خانم کریمی 95/4/24
به خانه برمی گردیم - آموزش سرمه دوزی توسط خانم خوشبخت - تکنیک های دوخت 95/2/26
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - بالا تنه به روش مولر 95/4/27
به خانه برمی گردیم - آموزش کار روی کاشی و سرامیک توسط خانم حمزه ای 95/4/28
به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 95/4/29
*
@