شب 4 محرم 91: افتاده در صحرا تنت – سیدمجید بنی فاطمه


شب 4 محرم 91: افتاده در صحرا تنت – سیدمجید بنی فاطمه


/ کليپ شب 4 محرم 91: افتاده در صحرا تنت – سیدمجید بنی فاطمه
شب 4 محرم 91: افتاده در صحرا تنت – سیدمجید بنی فاطمه
• زمان : 05:05
روضه

دوشنبه، 29
71 out of 100 based on 16 user ratings 541 reviews

سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - روضه حضرت علی اصغر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - روضه حضرت علی اصغر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - گولوم لای لای بالام لای لای علی (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - به ماه محرم رسیدم (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - بگو که یک شبه مردی شدی برای خودت (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - من برای تو، تو برای من (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب هفتم محرم 92 - میدونی نوکری بلد نیستم (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - مناجات
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - روضه حضرت علی اکبر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - روضه حضرت علی اکبر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - روضه حضرت علی اکبر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - روضه حضرت علی اکبر علیه السلام
سید مجید بنی فاطمه - شب هشتم محرم 92 - برو میدون پسرم، میوه دلم علی (زمینه)
*
@