به دلم افتاده مادر ، درد تو دوا می گیره


به دلم افتاده مادر ، درد تو دوا می گیره


/ کليپ به دلم افتاده مادر ، درد تو دوا می گیره
به دلم افتاده مادر ، درد تو دوا می گیره
• زمان : 05:09
سنگین (هیأت انصارالشهداء – یزد)

سه‌شنبه، 5
65 out of 100 based on 50 user ratings 175 reviews

@