برافراشته شدن پرچم حرم مطهر امام حسین (ع) برفراز برج میلاد تهران 1392/08/13


برافراشته شدن پرچم حرم مطهر امام حسین (ع) برفراز برج میلاد تهران 1392/08/13


/ کليپ برافراشته شدن پرچم حرم مطهر امام حسین (ع) برفراز برج میلاد تهران 1392/08/13
برافراشته شدن پرچم حرم مطهر امام حسین (ع) برفراز برج میلاد تهران 1392/08/13
• زمان : 05:06
برافراشته شدن پرچم حرم مطهر امام حسین (ع) برفراز برج میلاد تهران 1392/08/13

شنبه، 18
75 out of 100 based on 55 user ratings 1305 reviews

@