نــــحـــوه بــــهــــم زدن دخــــتــر و پـــســرای ایــــرانــــــی...!


نــــحـــوه بــــهــــم زدن دخــــتــر و پـــســرای ایــــرانــــــی...!نــــحـــوه بــــهــــم زدن دخــــتــر و پـــســرای ایــــرانــــــی...!
نــــحـــوه بــــهــــم زدن دخــــتــر و پـــســرای ایــــرانــــــی...!

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
-خیلی پستی دیگه نمیخوام ریختت و ببینم. بای
ـ نمی دونم واسه چی ناراحت شدی اما هرجور راحتی. بای
-نمیدونی؟ نبایدم بدونی معلوم نیست حواست کجا پرته خاک تو سرت. بای
ـ مسخره عوضی حرف دهنت و بفهم اصلآ برو به جهنم. بای
-واقعآ که... انقد راحت میگی برو معلومه یه ریگی به کفشت هست. بای
ـ فعلآ که همه ریگاتو کفش توئه خودت این مسخره بازی رو راهانداختی.بای
-من؟ من؟ تو واست مهم نیست.بمیرم بمونم. بای
ـ خب وقتی میگی دیگه نمیخوای ریختم و ببینی دیگه چی بگم. بای

-خب من معذرت میخوام
ـ هرچی دلت میخواست گفتی بعد میگی...
-عــــــــــشقــــــــــــ ـــــــــم؟ منو ببخش دیگه

ـ باشه اما دیگه تکرار نشه ها!!!
-مثلآ تکرار شه چه کار می کنی؟
ـ باهات به هم میزنم
-همون پس دنبال بهونه میگردی من و دست به سر کنی... چیه از من خوشگل تره؟ مایه داره؟
ـ کلآ دیگه نبینمت دورو برم.بای

دوباره از بالا

بای و مرگ....والاطنز؛ متن کامل اعترافات زاکربرگ!

1:

اون بای خیلی مهمه
باید باشه!


79 out of 100 based on 79 user ratings 1129 reviews

@