عکس:درختی که سیبش بر سر نیوتن افتاد


عکس:درختی که سیبش بر سر نیوتن افتاد


شتاب انسان به سوی نابودی خود و جهان

1:

من فکر می کردم درخته خیلی بزرگ تر از این حرفا باشه


حقایقی عجیب درباره افراد بلندقد و کوتاه‌قد

2:

در حدود سال 1665 او هنگامی که در باغ خانهٔ مادری خود در حال تفکر به این موضوع بود، سیبی از روی درخت افتاد و او را متوجه کرد که علت افتادن سیب همان دلیل گردش سیارات به دور خورشید هست.

عکس:درختی که سیبش بر سر نیوتن افتاد
البته برخی معتقدند داستان فوق در واقع روایت اغراق شده ایست از خاطره‌ای که خود نیوتن نقل کرده بود؛ مبنی بر اینکه یک روز کنار پنجرهٔ اتاق خانه‌اش به تماشای باغ نشسته بود که افتادن سیبی از درختی نظرش را به خود جلب کرد.


خواب

عکس:درختی که سیبش بر سر نیوتن افتاد
در حقیقت طی فرمودگوهای بعدی، وی ابرنامه کرد که داستان سیب کاملاً ساختگی بوده و کشف جاذبه به تحقیقات قبلی او بر می‌گردد و او این داستان را به صرف جلب نظر عموم ساخته هست.


بازگشت «پینوکیوی» منقرض شده به جمع خزندگان!

عکس:درختی که سیبش بر سر نیوتن افتاد
به هرحال اکنون این درخت،مشهورترین درخت در دنیاست که در باغ خانوادگی "نیوتن" برنامه دارد.برای دور ماندن از آسیب توسط توریست ها دور این درخت سیب را که مسیر علم را عوض کرد مدتی هست حصار کشیده اند.

اخبار گوناگون - مشرقآیا میدانید؟!....

3:

ای درخت نامرد هر چی میکشیم از دست توست


91 out of 100 based on 61 user ratings 511 reviews

@