دلیل روحی روانی کنار کشیدن عقلاچیست؟


دلیل روحی روانی کنار کشیدن عقلاچیست؟دلیل روحی روانی کنار کشیدن عقلاچیست؟
چرا بالاترین امار فرار از مغزها در ایران است؟

قدیما:(ابن یمین)
آن کس که بداند و بداند که بداند اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
آن کس که بداند و نداند که بداند بیدار کنیدش که بسی خفته نماند
آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خویش به منزل برساند
آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابدالدهر بماندجدیدا:
آنکس که بداند و بداند که بداند باید برود غاز به کنجی بچراند
آنکس که بداند و نداند که بداند بهتر برود خویش به گوری بتپاند
آنکس که نداند و بداند که نداند با پارتی و پول خر خویش براند
آنکس که نداند و نداند که نداند بر پست ریاست ابدالدهر بماند

چه اتفاقی افتاده عقلا کنار کشیدند و در پست های کلیدی روسای بی عقل داریم؟


دلیل روحی روانی کنار کشیدن عقلاچیست؟روش های برخورد با کودکان پرخاشگر

1:

3 ميليون مهاجر ايراني به ترتيب 1/2 ميليون نفر در آمريكا، 200 هزار نفر در كانادا، 180 هزار نفر در انگليس، 110 هزار نفر در آلمان، 100 هزار نفر در فرانسه، 90 هزار نفر در سوئد، 70 هزار نفر در هستراليا، 100 هزار نفر در فرانسه، 90 هزار نفر در سوئد، 70 هزار نفر در هستراليا، 30 هزار نفر در هر كدام از كشورهاي تركيه، اتريش و ايتاليا، 10 هزار نفر در يونان، 5 هزار نفر در هر كدام از كشورهاي بلژيك، نروژ و اسپانيا و بقيه در كشورهاي همساية ايران و يا در كشورهاي ديگر ساكن اند.
به فرمودة دكتر احمد آقازاده، عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، 72 % برگزيدگان ايراني المپيادها جذب دانشگاه هاي آمريكا شده اند، به طوري كه در سال 1380، 90 نفر از 125 نفر برگزيدگان المپيــــاد هاي دانش آموزي و دانشجوئي ايران به آمريكا رفتند.
همينطور 80 % از نفرات اول كنكور دانشگاهها و نفرات اول تا سوم المپيادهاي ايراني (در ده سال گذشته) از كشور مهاجرت كرده اند و از تعداد 175 نفر كه مدال هاي گوناگون دريافت كرده اند، اكثر اونها در كشور نيستند.


چگونه صحبت کنیم که اثر گذار باشد؟
صندوق بين المللي پول، ايران را جزء كشورهايي كه بيشترين فرار مغزها را به خود اختصاص داده مي داند.


يه تست باحال امتحانش مجانيه!!!!
و به همين خاطر تاوان سنگيني پرداخته ايم.


به نظر شما علل اصلی استرس چیست؟
براي نمونه در سال 1378، به طور متوسط روزانه 15 كارشناس ارشد و 2 تا 3 پزشك از كشور خارج شدند كه كلاً 40 ميليارد از اين بابت خسارت ديديم، كه اين رقم حدود 2 برابر صادرات نفتي و غيرنفتي سالا نة كشور هست.

صندوق بين المللي پول، ايراني هاي مهاجر به آمريكا را در سال 1990 حدود 150 هزار و 906 نفر دانسته كه از اين تعداد، 105 هزار و 526 نفر از اونان داراي تحصيلات بالاتر از فوق ديپلم بوده اند و نزديك به 15 % اونها از تحصيلات عالي در مقطع دكتري برخوردار بوده، كه در بين كشور هاي آسيايي، از اين لحاظ بالاترين ميزان را به خود اختصاص داده هست.


گهى ناز و نوش و گهى درد و رنج
به طور كلي، كشور ايران جزء چند كشور مهاجر فرستي هست كه در بين مهاجران اون بيشترين افراد تحصيلكرده وجود داشته هست.


نيكي ‌كردن براي سلامتي مفيد است
تأسف بارتر اينـكه، حدود 40 درصـــد بورسيه هاي تحصيلي كه توسط دولت به خارج اعزام مي شوند، به ايران باز نمي گردند.


تست شخصیت شناسی خفاش و فرشته
مسلماً مهاجرت اينگونه افراد به خارج تأثيرات جدي و جبران ناپذيري بر رايشان پيشرفت مملكت و صادرات كالا ها گذاشته هست.


تست روانشناسی رفتار تلفنی

آمار مهاجران ايراني حدود 12 % از كل مهاجران جهان هست، به طوري كه طبق آمار رسمي حدود 120 ميليون نفر و طبق آمار غيررسمي حدود 250 ميليون نفر مهاجر در جهان وجود دارد.

جالب توجه اينكه كليه اين مهاجرت ها از كشورهاي جنوب به شمال نيست، بلكه از اروپـا و كانادا نيز به آمريكا مهاجرت مي كنند.

چندي قبل، پايگاه خبري اوناتولي تركيه، آمار وحشتناكي را نقل كرد كه بسيار هشدار دهنده هست.

اين پايگاه خبري نقل داد كه طي 11 ماه اول سال 2001 دقيقاً تعداد 4735 نفر از دفتر كميسارياي عالي امور پناهندگان ساوقت ملل در تركيه، تقاضاي پناهندگي به كشورهاي مختلف كرده اند كه از اين تعداد 3185 نفر از ايران، 922 نفر از عراق، 203 نفر از افغانستان، 39 نفر از چين و 186 نفر از ساير كشورها بوده اند.

اخيراً كشورهاي عضو اتحادية اروپا پيش بيني كرده اند كه تا سال 2020 نيازمند 80 ميليون نفر نيرايشان كار متخصص هستند، لذا طبيعي هست كه هرسال در حدود 4 ميليون نفر نخبه را به خود جذب كنند.

2:

فرار مغز ها از ايران سابقه اي بيش از 40 سال دارد و به دوران پيش از انقلاب باز مي گردد.

اما اکنون ميزان فرار مغزها از ايران به جايي رسيده هست که ايران را جزو سه کشور داراي بالا ترين ميزان فرار مغز ها در جهان مي دانند.

از هر 125 دانش آموز المپيادي ايران 90 نفر در دانشگاه هاي آمريکا تحصيل مي نمايند.

از هر 96 دانشجايشان اعزامي به خارج، تنها 30 نفر به ايران باز مي گردند.

حدود 2 ميليون و 500 هزار ايراني در خارج از کشور زندگي مي نمايند که 60 % اونها مقيم آمريکا هستند.

اين آمار ايران را در رديف پانزدهمين كشور مهاجر فرست جهان برنامه مي دهد.

همينطور 2000 نفر از هستادان دانشگاه در امريکا ايراني هستند و 5 هزار ايراني در آمريکا مدرک دکترا دارند.

بر پايه آمار ها با سواد ترين اقليت ها در جامعة آمريکا ايرانيانند.

صندوق بین المللی مهاجرت با فراخوان آماری، ایران را در رتبة نخست فرار مغزها در میانتمامی کشورهای جهان معرفی کرد.

به نقل از «مرکز بین المللی وضعیت مهاجرت در
جهان» ، هر سال 150 تا 180 هزار ايراني با تحصيلات دانشگاهي از ايران خارج مي‌شوندو به اين ترتيب این کشور همراه 3 كشور كره جنوبي، فيليپين و چين تايپه در رديف اولينكشورهاي دنيا از نظر فرار مغزها برنامه گرفته هست.

بر پايه يك نقل صندوق
بين الملل دربارة وضعيت مهاجرت افراد تحصيلكرده از كشورهاي در حال توسعه، به خاطرفرار مغزها هر ساله معادل 11 ميليارد دلار سرماية انساني از ايران خارج مي شود و ازاين نظر در رديف اولينكشور دنيا برنامه دارد.

در اين نقل مهمترين شرایط فرار مغزها در ایران،
نبود واقعيات مساعد اجتماعي براي جوانان و بيكاري عنوان شده هست.

بر پايه اين نقل بيش از 15 % سرمايه ‌ها و مغزهای انساني ايران به آمريكا و 25 % به
كشورهاي عضو ساوقت توسعه و همكاري اقتصادي اروپا مهاجرت مي‏كنند

3:

در رابطه با فرار مغزها علي طايفي جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعي معتقد هست: تحقيقي در سال 80 انجام داديم و نتايج اون را در هيأت دولت هم مطرح کرديم ولي متأسفانه پديدة فرار مغزها جزو پديده هاي مورد غفلت برنامه گرفته هست.

ايشان مي گايشاند امروز سرماية انساني در کشور ما از ابزارهاي مهم توسعه هست و توسعه معطوف به حفظ سرماية انساني هست.

سرماية انساني، نيرايشان متخصص و ماهر هم لوازم هستند و هم هدف توسعه.

ايشان اضافه کرد در مورد فرار مغزها پژوهشي رايشان متخصصاني که عازم خارج بودند، انجام داديم و از نتايج به دست آمده به وجود سه عامل اصلي در اين زمينه پي برديم.

پارامتر اجتماعي که در اون فاکتورهاي امنيت اجتماعي و تخصصي مطرح هست.


علي طايفي در خصوص دومين عاملي که باعث فرار مغزها مي شود بحث علمي و آموزش را مورد اشاره برنامه داده و در مورد سومين دليل، شرایط اقتصادي را مطرح کرده و اون را در خروج متخصصان مؤثر مي داند.

او مي گايشاند در حوزة علمي فقدان نهاد هاي پژوهشي لازم براي بهره گيري از خدمات افراد متخصص به چشم مي خورد.

در دنياي خارج بيش از 3/5 % توليد ناخالص ملي صرف تحقيقات مي شود و اين موقعيت مناسبي هست که هم از نظر علايق و هم از نظر ذهني فرد به کار بپردازد و هم به نيازهاي معيشتي خود جواب دهد.

ولي در کشور ما اعتبارات پژوهشي 3 دهم % از توليد ناخالص ملي هست.

در چنين فضايي طبيعي هست که موقعيت و منزلت شغلي نخبگان، دانشجايشانان، پژوهشگران و اصحاب علم آسيب پذير باشد.

بر پايه سرشماري سال 2000 در آمريکا وجود ايرانيان متخصص در دنيا که 3 الي 4 ميليون نفر هستند نشان مي دهد ايرانيان مهاجر در آمريکا جزو بهترين کارآفرينان مهاجر محسوب مي شوند.

درآمد ايرانيان مهاجر در آمريکا بيشتر از درآمد متوسط آمريکايي هاي بومي هست.

نسبت تحصيلات ايرانيان مهاجر به بوميان و امت آمريکا بالاتر هست.

ايرانيان مهاجر در کليدي ترين مشاغل علمي، سياسي، نظامي، تکنولوژي، اقتصادي و تجاري فعاليت دارند.

از مجموع صد هزار ايراني در آلمان در سالهاي گذشته 2000 جلد کتاب منتشر شده در حالي که از بين 2 ميليون ترک مهاجر تنها 100 جلد کتاب منتشر شده هست.

اين نشان از پتانسيل هاي ارزندة يک سرماية ملي هست.


در حال حاضر بيش از ۱۵۰ هزار نفر مهندس و پزشك ايرانى در آمريكا زندگى مى كنند و تمام ورودى هاى با رتبة دو رقمى كنكور سراسرى دانشگاه هاى كشور، هرسال از بهترين دانشگاه هاى جهان دعوتنامه دريافت مى كنند و قريب نود نفر از ۱۳۵ دانش آموزى كه در چند سال اخير در المپيادهاى علمى صاحب مقام شده اند در يكى از بهترين دانشگاه هاى آمريكا به تحصيل مشغول هستند.

4:

تازه منم میخوام برم...

باید اول درسم تموم شه :)

5:

مشخصه چرا ایران نمیمونن .تو ی جامعه کافیه ی چیزی سر جاش نباشه و هر شخصی وظیفش رو درست انجام نده .

مشخصه همه چی میریزه بهم .حالا فکرش رو بکن تو ایران 99 % چیزا یا آدما سر جاشون نیستن .

مثلآ ی مهندس مکانیک رو بخوایی کار پزشکی کنه .
حالا فکر کن تو ایران حتی به جای پزشک از مهندس هم هستفاده نمیشه .

بلکه ی گوریل میزارن تو بیمارستان

ی نمونه : فکر کن ی گاو به جای اینکه تو دامداری یا تو چمنزار مشغول چریدن باشه ، این رو بزاری تو هواپیما و بخوایی خلبانی کنه .

بعدش انتظار داشته باشی هواپیما هم بلند بشه .

هم مسیر رو درست بره و هم درست بشینه .یا فکر کن تو مدرسه خلبانی درباره روشهای دامداری صحبت کنن .


6:

نظر شما چیه؟

7:

در این تاپیک آمار واقعا حیرت اور و بسیار تاسف باری از وضعیت مهاجرت و فرار مغزها از ایران فرموده شد بخصوص این جمله :

آمار مهاجران ايراني حدود 12 % از كل مهاجران جهان هست،

ایران فقط یک % جمعیت دنیا رو داره ولی 12 % مهاجران دنیا رو !

تازه اینها در شرایطی هستش که مهاجرت از ایران دارای سختی زیاد و مشکلات فراوانیه .

مثلا پاسپورت ایران امروزه جزو کم اعتبارترین پاسپورتهای جهان هستش و نظایر اینها .

اگر اینگونه مشکلات نبود به گمانم شاید کشور از جمعیت خالی میشد !

8:

اما جواب سئوال مطرح شده در این تاپیک که دلیل کنار کشیدن عقلا در ایران چیه ؟ فکر میکنم داستان زیر بهترین جواب برای این سئوال باشه

روزی یک فرد باسواد و بامعلومات وارد یک روستا شد .

در ان روستا یه فرد کم سواد و حقه باز زندگی میکرد که با ادعای فضل و دانش امت ساده لوح روستا رو فریفته خودش کرده بود .

اون فرد باسواد تصمیم گرفت امت روستا رو اموزش بده و یاسواد و بامعلوماتشون کنه .

اون فرد حقه باز دید ای بابا اینطوری که بساطش به هم میریزه و امت روستا اگر آگاه بشند دیگه زیر بار اون نمیرند .

لذا یه روز امت روستا رو جمع کرد و در حضور اونها به اون شخص عالم فرمود : گویا شما خیلی ادعای باسوادی میکنی ! بیا یه کاری کنیم تا امت روستا خودشان میزان سواد ما دو نفر رو مقایسه نمايند و خودشون قضاوت نمايند ! اون مرد عالم قبول کرد .

اون حقه بازه بهش فرمود : مار رو روی یه تخته بنویس .

اون عالم هم روی تخته نوشت : مار اونوقت اون حقه بازه شکل یه مار رو روی تخته کشید و به امت روستا فرمود : اهای ایهاالناس ! خودتون قضاوت کنید ! اینها کدومش ماره !

امت روستا هم حق رو به اون حقه بازه دادند و با سنگ دنبال اون شخص عالم کردند و اون شخص با سرخوردگی برای همیشه از اون روستا رفت !

9:

من اگر جای تو بودم و شرایطش محیا بود دریغ نمیکردم علم زیر سایه دین هیچ بار مثبتی ندارد خصوصا که در این کشور عقب افتاده نفس کشیدن را هم سانسور مینمايند، فقط اتلاف وقت و عمر هست.


10:

سلام
مگه دینتون چیه که انقد بیخاصیته؟
دین من اسلامه اصلا اینجوری نیست.
تو دینتون تجدید نظر کنید که مجبور نشید فرار کنید

11:

بزرگترین دلیل فرار مغزها نظارت های هستصوابی و گزینش های عجیب و غریب قبل از هستخدام هست!
جالب که در کشور ما مهارت در درجه ی دوم اهمیت برنامه دارد! و حتی در درجات آخر!
برای خیلی از امت،تفتیش عقاید و افکار غیر قابل پذیرش هست!
دیگر وارد دیگر مشکلات نظیر ارتباط و پارتی و غیره نمی شویم!

12:

شما اول دین و خدات رو ثابت کن، بعد دین دین کن من اگر بخواهم در مورد دینت روشنگری کنم که از اینجا اخراج میشوم.


13:


بیخیال
تا این حد؟
خدا رو هم قبول نداری؟
شما توانایی ماشالله.به خدا هم نیاز نداری؟
+
راستی اگه نگرانی اخراج نشی با اخراج شده ها نگرد

14:

عقلا!!!
فکر می کنم باید در تعریف عقل کمی تامل کنید.
هرکه سر خدمت نگار ندارد هرکه هم باشد اعتبار ندارد
چه بسیارند امثال دکتر حسابی ها که عشق خدمت به وطن دارند و با تمام مشکلات و کم وکاستها وطن خود را به بهشت واهی غرب نمی فروشند.


15:

سلام
بیشتر بحث حلو بره یک جمع بندی کلی کنیم اما من هم بعنوان یک کاربر هم میهن
فکر میکنم عده زیادی دوست ندارند در پست های کلیدی ادم های فهیم برنامه بگیره
اصلا مهم نیست فرار مغزها براشون هر چی کمتر باشن راحتر اختلاس مینمايند.
حرف دوست من زیاد هست
شرایط رو بهتر از من میدونید حالا در ادامه بحث شاید روشن تر بشه

16:


صمد به مدرسه میرود
این داستان را به تصویر کشید.
البته یک سریال هم پخش شد بنام دکتر دهکده فکر کنم سال 1372 بچه بودیم اون موقع
یک فیلم دیگه هم بود بنام حکیم باشی به کارگردانی نصرت کریمی و با بازی خودش
خیلی اموزنده بود.


17:

در اثبات خدای من همین بس که 124000 تا پیامبر فرستاده که همشون یه چیز میگن ...
در حالی که هیچکدوم هموقت و هم مکان نبودن ....
شما روشنگری هم بلدی
خودت رو برام روشن کن ببینم
البته اینجور چیزا رو افرادی که در سطح پایین تری از عقل و دانش نسبت به اعراب سوسمار خوار دارند و به صورت ایجاد الساعه به دنیا اومدن متوجه نمی شوند

18:

یک مشکل اینه که ادیان خودشون پايه ا ثابت نشده هستن و هزار جور هم دارن که همه با هم درگیری داخلی و خارجی دارن.

اصلا سر و ته خودشون معلوم نیست.

اینکه اسلام بهتره، مسیحیت، بودایی، کدام درسته بالاخره کدام تعریف خدا و دین واقعیه.

نمیشه که همه با هم! تازه در هر تک دین هم کلی فرقه و مکتب و تعریف و تفسیر وجود داره که با هم متفاوت و حتی ناسازگار هستن.

اینا همه نشون میده که دین خودش هنوز مسئلهء حل نشده و مبهمی هست.


19:

برای این پستتان یک تنکس رو کم دیدم

20:

بله درست میفرمائید و در اون فیلمها به زبان ظنز این موضوع یعنی کنار رفتن عقلا و روی کار ماندن نادانها به تصویر کشیده شده .

این موضوع منحصر به وقت ما نیست بلکه مدتهای طولانیه که کشورمون دچار این مشکل هستش .


21:

اصولا فرار از واقعیت مشکلی هست که درگیر اون هستیم
1:عده ای هستند که از بغل مشکلات سود میبرند از بیسوادی امت سود می برند که وضعیت شان مشخص هست.
2:عده ای دیگر میدونند مشکلات هست اما ترجیح میدهند اصلا مطرح نشود دقیقا هیس!
3:عده ای هم مطرح مینمايند این مشکلات هست و باید بدنبال راه چاره باشیم.

اونها هم هدف انواع حملات گروه اول و دوم برنامه میگیرند.

شاید در فضای حقیقی و مجازی بر خورده باشیم به این افراد چنان تعصب چشمشان را کور کرده که با تعصب میگویند
اینجا همه جای آرومه امت ایران چقدر خوشحالند ....
البته باید حرف امت را شنید در اتوبوس در مترو در بازار در اداره جات و...
با فرار از واقعیت و سرپوش گذاشتن بر بودها نمیشود ساخت فقط تخریب هست و بس
خاموش کردن دزدگیر نشان دهنده نبودن دزد نیست.
صدای مشکلات را خودمان از زبان ایران گوش کنیم.

22:


مغالطه نکن ...
به من ربطی نداره فیل+سوف بی خدا بوده یا نه ...
اما چیزی که هست پیشرفت های علمی که امروز اروپاییان به اون می نازند سپس جنگ های صلیبی بوده ....

وقتی کتاب های ما مسلمانان را به تاراج بردند ...


با ساده ترین اثبات موجود برات اثبات کردم که خدا هست ...

[میانگین هوش برای فهم مطلب قبلی در حد کانا نقل شده ]
البته فرمودم عرب سوسمار خوار اون وقت اینا رو فهمیده ...

همون عرب جاهلی که سرشار از توحش بود ...ولی کسایی که فرا تر از اون اعرابند در زمینه مذکور خیر ...

:)
ما که چیزی جز مودت از پیامبر رحمتون و امامامون ندیدیم ....


البته شاید برا شما کرامت اخلاق توحش باشه ...
چون اخلاق و رفتار و اعمال هیتلرتون رو مرجع برنامه دادید و توحش اون رو مکرام ایجاد می خونید ...

به تبع اخلاق و مهربانی واقعی رو توحش خواهید خوند ....
مهم ترین کاری که دین ما کرد مبارزه با جهل و نادانی و خرافات بود و هست و خواهد بود ...
لازم نیست مسئله رو باز کنم چون وقتی دین ما با کتاب نازل شده یعنی اهمیت فراوان به علم و دانش ....
جدا از معجزات علمی که خالق "انسان" درش ذکر کرده ...
که بازم متولدین ایجاد الساعه اینجور مسائل رو متوجه نمی شن ...
اینکه اسلام بهتره، مسیحیت، بودایی، کدام درسته بالاخره کدام تعریف خدا و دین واقعیه
در ضمن باز هم نادانی در این نوشته مشخصه ...چون بودایی دین الهی نیست ...
اندکی علم و دانش چیز خوبی هست برای پست نماينده و تایید نماينده

23:

بیخود هست هزار و چهارصد سال هست که با ترس و طمع، اسلام را بر ما تحمیل کرده اند.

ترس از اینکه اگر به اسلام توهین کنی، یا مستقیما توسط یک مسلمان باید کشته شوی و یا اگر مسلمانی نتواند تو را بکشد..

تو خودبخود تبدیل به سنگ یا سگ یا میمون میشوی :)) برای نشان دادن اسلام نیاز نیست راه دور رفته و خود را گرفتار حدیث شناسی بنماییم، همین امروزه، جهان از ددمنشی های مسلمین و اسلام در رنج هست، از سر بریدن در جلوی دوربین فیلمبرداری تا ترور و بمب گذاری در سراسر جهان، و کشتار های جانور گونه در روند "بهار عربی"! تا کشتار های انقلابی جمهوری اسلامی تا به کشتار زندانیان دربند در سال ١۳۶۷ و کردن اون در گورهای گروهی (خاوران) به فرمان کارشناسان اسلام ، خود ،گواه و نشانه ی بسنده هست!


در ضمن باز هم نادانی در این نوشته مشخصه ...چون بودایی دین الهی نیست ...
اندکی علم و دانش چیز خوبی هست برای پست نماينده و تایید نماينده
بی‌سواد من کجا فرمودم بودایی دین الهی هست؟

24:

علت اینکه متوجه نمیشید در پست قبل به کرات فرموده شده
اگر ادعایی دارید که خداوند وجود ندارد ...
بسم الله الرحمن الرحیم
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (نمل 64)
بگو اگر راست مى‏گايشانيد برهان خايشانش را بياوريد.
شما مغزت رو با مایع سفید نماينده شستن ...
داعش ...و گروه های تکویری رو میگی ...

خخخخخخخخخ
اونا که کلا دست پرورده امریکاو اسرائیلن ....
اون جانوران هم نوکر آمریکا و اسرائیل و در کل کفارند ...
منبع معتبر داخلی دولتی برای ادعای خود
نژاد پرست تر از هیتلر خودش بود :)
برای دروغ بودن این ادعای شما که اسلام نژاد پرستانه هستش وو
همین بس که از رنگ ها تیره ها و زبان های مختلف در دین اسلام جمع شده اند ...

واسلام هیچ کدام را عامل برتری نمی داند و عامل برتری را تنها در تقوای الهی می بیند ...
بی‌سواد من کجا فرمودم بودایی دین الهی هست؟
ابتدا اشکالی ندارد چون کافر همه را به کیش خود پندارد ...
چون بودا رو در کنار ادیان الهی برنامه دادید

25:

سلام تو مساله فرار مغزها یه بخش مربوط به حاکمیته یه بخش مربوط به شخص فراری
حکومت بستر مناسب و امکانات لازم رو فراهم نمیکنه تازه این جدای از بحث پارتی بازی و...هست
مغز متفکر فراری هم کمی باید صبورتر باشه و حداقل به عشق وطن کم توقع تر باشه


99 out of 100 based on 89 user ratings 489 reviews

@