سوالاتی برای پی بردن به درصد قاطعیت شما


سوالاتی برای پی بردن به درصد قاطعیت شماسوالاتی برای پی بردن به درصد قاطعیت شما
سوالاتی برای پی بردن به درصد قاطعیت شما


قاطعیت یکی از ویژگی های بسیار مؤثر و مثبتی است که بسیاری از ما دوست داریم واجد آن باشیم ولی متأسفانه بسیاری از افراد به دلایل گوناگون نمی توانند در شرایط مختلف قاطعیت خود را نشان دهند. از سوی دیگر معمولا شناخت ما از خودمان کافی و مناسبی نیست تا بتوانیم در سایه این شناخت نقایص و معایب رفتاری خود را برطرف کنیم. برای آن که دریابید تا چه اندازه از قاطعیت برخوردارید، آزمون این هفته را انجام دهید و مطابق آنچه خواهیم گفت، نتیجه آن را برای ما ارسال کنید.به عبارات این پرسشنامه دو بار باید پاسخ دهید، ابتدا میزان ناراحتی یا اضطراب خود را درباره هر یک از موضوعاتی که در این پرسشنامه مطرح شده است مشخص کنید و برای نشان دادن میزان ناراحتی خود از هر موضوع یکی از امتیازات زیر را در نظر بگیرید و عدد مربوطه را در ستون الف بنویسید.۱ = هرگز، ۲ = کمی، ۳ = تاحدی، ۴ = زیاد، ۵ = خیلی زیادردیف عبارت الف) ناراحتی ب) مواجهه۱ درخواست شما برای در اختیار داشتن یک خودرو رد می شود۲ تعریف و تمجید کردن از یک دوست۳ از دیگران درخواست لطف و کمک می کنید۴ در مقابل اصرار فروشنده مقاومت می کنید۵ عذرخواهی کردن در صورتی که اشتباه از شما باشد۶ درخواست شما برای ملاقات خصوصی یا شرکت کردن در یک جلسه رد می شود۷ قبول کردن ترس خود و درخواست تجدیدنظر۸ اگر گفتار دوست صمیمی تان شما را ناراحت کند، به او تذکر می دهید۹ درخواست افزایش حقوق۱۰ قبول بی اطلاعی تان در بعضی زمینه ها۱۱ رد کردن درخواست شما برای گرفتن پول قرضی۱۲ پرسیدن سوالات شخصی۱۳ متوقف کردن یک دوست پرحرف۱۴ درخواست از دیگران برای انتقاد سازنده از شما۱۵ پیشقدم شدن برای گفت وگو با یک غریبه۱۶ تحسین و تمجید از شخصی که شما به او علاقه دارید۱۷ تقاضای برنامه ملاقات خصوصی یا شرکت در جلسه خصوصی با دیگری۱۸ درخواست وقت ملاقات مجدد از شخصی که درخواست اولیه شما را برای ملاقات رد کرده باشد۱۹ قبول می کنید که مطلبی برایتان مبهم است و تقاضا می کنید که آن را برایتان روشن کنند۲۰ درخواست استخدام۲۱ پرسیدن از دیگری که آیا شما او را رنجانیده اید یا نه۲۲ به دیگری بگویید که از رفتار او خوشتان می آید۲۳ درخواست پذیرایی شدن وقتی که انتظار این کار وجود دارد، مثلاً وقتی در رستوران هستید۲۴ گفت وگوی بی پرده با کسی که از رفتار شما انتقاد کرده است۲۵ پس دادن اشیا یا اقلام ناقص در یک فروشگاه یا رستوران۲۶ ابراز نظر مخالف با کسی که با او در حال صحبت هستید۲۷ مقاومت در مقابل درخواست رابطه صمیمی وقتی که به آن تمایل ندارید۲۸ تذکر دادن به دیگری وقتی که احساس می کنید عمل او نسبت به شما منصفانه نبوده است۲۹ قبول یا رد درخواست دیگری برای برنامه ملاقات خصوصی با شما۳۰ دادن خبر خوب درباره خود به دیگران۳۱ مقاومت کردن در مقابل اصرار دیگران برای مصرف دخانیات۳۲ مقاومت در مقابل درخواست غیرمنصفانه یک شخص مهم۳۳ رها کردن مسئولیت در محل کار۳۴ مقاومت در مقابل اصرار دیگران برای مصرف مواد مخدر۳۵ گفت وگوی بی پرده با کسی که از کار شما انتقاد می کند۳۶ درخواست پس گرفتن چیزی که به کسی قرض داده اید۳۷ قبول کردن تحسین یا هدیه از دیگران۳۸ ادامه گفت وگو با کسی که با شما مخالفت می کند۳۹ تذکر به کسی که گفتار یا رفتارش؛ شما را ناراحت می کند۴۰ تذکر دادن به کسی که شما را در مقابل جمع ناراحت می کنددر مرحله دوم پاسخ گویی به پرسشنامه باید به همان عبارات قبلی بدون در نظر گرفتن پاسخ اول دوباره پاسخ دهید. اما این بار چگونگی پاسخ احتمالی خود را در صورت مواجه شدن با آن شرایط مشخص کنید و با توجه به امتیازات زیر برای هر کدام از عبارات امتیازی را در ستون «ب» بنویسید:۱ = همیشه، این کار را می کنم. ۲ = معمولاً، این کار را می کنم. ۳ = گاهی اوقات این کار را می کنم.۴ = به ندرت این کار را می کنم. ۵ = هرگز این کار را نمی کنم

منبع:خراسان91 out of 100 based on 61 user ratings 361 reviews

@