کشف اسرار پشت‌پرده استعداد کمدین‌ها در بازی با کلمات


کشف اسرار پشت‌پرده استعداد کمدین‌ها در بازی با کلماتمحققان کالج دانشگاهی لندن بر این باورند که توانسته‌اند شواهدی در پس استعداد کمدین‌ها و وکلا در بازی با کلمات را شناسایی کنند.
ایسنا، محققان به بررسی ام‌آرآی مغزی کمدین‌ها، وکلای دعاوی و مجریان رادیو پرداختند که به مدت 30 ثانیه بطور مداوم صحبت می‌کردند.
آن‌ها دریافتند که این افراد نسبت به سایرین از فعالیت کمتری در مرکز اصلی زبان مغز که در بیان و درک گفتار دخیل است، برخوردار بودند. این امر نشان می‌دهد که سخنرانان عالی به تلاش کمتری نسبت به سایر مردم برای صحبت کردن نیاز داشته، از این رو، می‌توانند منابع بیشتری را برای کلام بعدی خود اختصاص دهند.
این یافته‌ها ممکن است بتواند ناتوانی برخی افراد در زمان سخنرانی را توضیح دهد.
محققان از اسکن ام‌آرآی مغز 17 کمدین حرفه‌ای، یک مجری رادیو و یک وکیل استفاده کردند؛ از این افراد خواسته شد تا در زمانی که زیر اسکن برنامه داشتند، برای 30 ثانیه بدون تردید، انحراف یا تکرار صحبت کنند. این افراد با یک گروه کنترل از دانشجویان مقایسه می‌شدند که از مهارت به مراتب کمتری در این کار برخوردار بودند.
این پژوهش نشان داد که یک منطقه از مغز در زمان سخن گفتن هر دو گروه فعال می‌شد، اما فعالیت این بخش از مغز که منطقه بروکا نام دارد، در کمدین‌ها و سایر سخنوران از شدت کمتری برخوردار بود.
جالب اینجاست که پژوهش‌های دیگر حاکی از این بودند که فعالیت این منطقه در افراد دارای لکنت‌زبان نیز کم است.ایروبیک

1:77 out of 100 based on 52 user ratings 577 reviews

@