کشف جایگزینی برای استخوان انسان


کشف جایگزینی برای استخوان انسانیک گروه از محققان موسسه ملی پلی تکنیک در فرانسه موفق به تولید مصنوعی «Hydroxylapatite» شدند، این ترکیب شبه مغز استخوان است که می تواند به عنوان جایگزین استخوان مورد استفاده برنامه گیرد.لوسیا جاردو از آزمایشگاه مواد سنگین متالوژی در دانشکده مهندسی شیمی و صنایع استخراجی در فرانسه گفت: «Hydroxylapatite» که به صورت مصنوعی به دست می آید خواص خود را حفظ می کند و می تواند به عنوان جایگزین استخوان به کار رود چرا که این ترکیب در بدن مسمومیت ایجاد نمی کند.
«Hydroxylapatite» از موادی است که تحقیقات بسیاری روی آن صورت گرفته است و به عنوان یک ماده زیستی به کار گرفته شده است. این ماده را می توان از اسکلت حیوان گرفت یا به صورت مصنوعی تولید کرد. یکی دیگر از کارکردهای این ماده به عنوان فیلتری برای فلزات سنگین است.
محققان به این نتیجه رسیده اند که «Hydroxylapatite» که به صورت مصنوعی به دست می آید یک سرامیک شکننده است که باید با ترکیب سایر مواد ترکیب شود تا مقاومت مکانیکی پیدا کند.
این محققان اکنون به دنبال موادی با خواص بهینه هستند که بتوان آن را روی یک استخوان بزرگ چون استخوان ران یا انگشت ها به کاربرد.
جاردو گفت: ما تلاش می کنیم به موادی دست یابیم که با ویژگی های مکانیکی مدنظر تطابق داشته باشد تا بتوان آن را به عنوان جایگزین یک استخوان شکسته به کار ببریم.
این محققان درحال حاضر قصد دارند چند ماده نامزد شده برای این ترکیب را آزمایش کنند تا ببینند که این استخوان جدید برای انسان چه کارآیی دارد. اگر انسانی دچار شکستگی شود، این فناوری باید بدون ایجاد صدمات بیشتر به کار گرفته شود.


مهرسازمان محیط زیست: تاکید می کنیم، بنزین پتروشیمی‌ها آلوده و سرطان‌زاست

1:79 out of 100 based on 89 user ratings 889 reviews

@