سلام
من می خواستم یه کارت تی وی وکپچر خوب بین 30 - 35 تومان بخرم می خواستم ببینم چی پیشنهاد میکنیید
و برای مصرف خانگی می خواستم منوووووووون