سلام
پس ای 3 من وقتی روشن میکنم خاموش میشه
دوستان میتونید کمک کنید که چطوری تعمیرش کنم