میشه از تموم انواع میکرو ک الان تو بازاره عکس بذارین دیروز تو ی مغازه ی میکرو دیدم شکل پی اس وان بود