حروف روی پلاک ها


حروف روی پلاک هاسلام.

حروف روی پلاک ها نشانه ی چیه؟

ممنون.دزدگیر فابریک سمند

1:

من نمی دونم
ولی فکر کنم نمی دونم
سال ساخت محل سکونت دارنده


سمند سورن جایگزین بنز پلیس می‏شود

2:

ضميمه :
پلاك سري الف جهت خودرو هاي دولتي - ت جهت تاكسيراني - ع جهت عمومي

---------
شهرستان تهران بزرگ :
11-22-33-44-55-66-77-88-99-10-20-30-40-50-60-70-80-90

مناطق شمال : 11 تمامي حروف

مناطق مركزي 22 تمامي حروف

مناطق جنوب 33 تمامي حروف

--------
شهرستان هاي هستان شهرستان تهران :

كرج : كد 68 و تمامي حروف
اسلامشهر : كد 78 حرف (ب)
رباط كريم : كد 78 حرف (ج)
شهريار : كد 78 و حرف (د)
ورامين: كد 78 و حرف (س)
دماوند : كد 78 و حرف (ص)
ساوجبلاغ : كد 78 و حرف (ط)
فيروزكوه : كد 78 و حرف (ق)
پاكدشت : كد 78 و حرف(ل)
نظراباد : كد 78 و حرف ( م)
ري: كد 78 و حرف ( ن)
شميرانات : كد 78 و حرف (و)
---------------------------------------------------------
هستان اذربايجان

اروميه : كد 17 و تمامي حروف

شهرستان هاي هستان اذربايجان غربي كد 27 و حروف :

خايشان : (ب)
مهاباد ج)
ماكو: (د)
سلماس : (س)
نقده : ( ص)
مياندواب : ( ط)
تكاب : (ق)
شاهين دژ : (ل)
سردشت : (م)
بوكان : (ن)
پيرانشهر : (و)
چالدران : (ه)
اشنايشانه : (ي)
-----------------------------------------------
هستان مازندران :

كد ها : 62 و 72 و 82 و 92

--------------------

مركز هستان ساري : كد 62 و تمامي حروف

-------------------

كليه شهرستان هاي هستان مازندران كد 72 و

امل : (ب)
بابل : (ج)
تنكابن : (د)
رامسر : (س)
نوشهر : ( ص)
نور : ( ط)
بهشهر ( ق)
قاپم شهر ( ل)
بابلسر (م)
چالوس (ن)
محموداباد ( و)
نكاء (ه)
جايشانبار (ي)
سوادكوه (ب)
---------------------------------------------------
هستان كرمانشاه :

كدهاي عددي : 19 و 29 و 39

مركز هستان كرمانشاه : كد 19 و تمامي حروف

----------------------------------------------------------------

شهرستان هاي هستان كد 29 و حروف هاي :

اسلام اباد غرب (ب)
گيلان غرب (ج)
سرپل ذهاب (د)
پاوه (س)
كنگاور (ص)
قصرشيرين (ط)
سنقر (ق)
جوانرود (ل)
صحنه (م)
هرسين (ن)
ثلاث باباجاني (و)
------------------------------------------------------------


چه نوع شمعی ندازم رو سمند

3:تولد دوباره پیکان با همکاری پورشه

4:

استان اذر بايجان شرقي

كد هاي عددي 15 و 25 و 35

مركز هستان تبريز كد 15 و تمامي حروف

------------------

شهرستان ها

مراغه : كد 25 و حرف (ب)
مرند : كد 25 و حرف (ج)
ميانه : كد 25 و حرف (د)
اهر : كد 25 و حرف (س)
سراب : كد 25 و حرف (ص)
جلفا : كد 25 و حرف (ط)
هشترود : كد 25 و حرف (ق)
بناب : كد 25 و حرف (ل) همون جايي كه كباب هاش معروفه ها !!!
بستان اباد : كد 25 و حرف ( م)
شبستر : كد 25 و حرف (ن)
كليبر : كد 25 و حرف (و)
هريس: كد 25 و حرف (ه)
اذر شهر : كد 25 و حرف (ي)
----------
اسكو : كد 35 و حرف (ب)
وزرقان كد 35 و حرف (ج)
عجب شير : كد 35 و حرف (د)
چااايشانماق : كد 35 و حرف (س)
ملكان : كد 35 و حرف (ص)
-------------------------------------------
هستان اردبيل

كدهاي عددي فقط 91 !!!!!!!!!!!!!

اردبيل : كد 91 و حروف ( ب - ج - د )

-----------
پارس اباد : حرف ( س)
خلخال : حرف (ص)
گرمي : حرف (ط)
مشكين شهر : (ق)
بيله سوار : حرف (ل)
نير : حرف (م)
نمين : حرف (ن)
كوثر : حرف (و)
-------------------------------------------
هستان كردستان

كدهاي عددي 51 و 61

سنندج مركز هستان كد 51 و تمامي حروف

---------
شهرستان هاي هستان كد 61 و حروف :

سقز : حرف (ب)
بيجار : حرف (ج)
بانه : حرف (د)
قروه : حرف (س)
مريوان : حرف (ص)
ديواندره : حرف (ط)
كامياران : حرف (ق)
سرواباد : حرف (ل)

----------------------------------------------
هستان زنجان كدهاي 87 و 97

مركز هستان شهر زنجان : كد 87 و تمامي حروف

--------------
شهرستان هاي هستان كد 97 و حروف :

ابهر : حرف (ب)
خدابنده : حرف ( ج)
خرم دره : حرف (د)
ايجرود : حرف (س)
طارم : حرف (ص)
ماه نشاه : حرف (ط)
-----------------------------------------------------
هستان همدان

كدهاي عددي 18 و 28 و 38

مركز هستان شهر همدان : كد 18 و تمامي حروف

-------------------

شهرستان هاي هستان كد 28 و حروف :

نهاوند : حرف (ب)
ملاير : حرف (ج)
تايشانسركان : حرف (د)
كبودراهنگ : حرف (س)
رژن : حرف (ص)
بهار : حرف (ط)
اسد اباد : حرف (ق)
-----------------------------------------------------------
هستان قزايشانن

كدهاي عددي 79 و 89

مركز هستان شهر قزايشانن كد 79 و تمامي حروف

-------------
شهرستان هاي هستان كد 89 و حروف :

تاكستان : حرف (ب)

بوپين زهرا : حرف (ج)

ابيك : حرف (د)
-------------------------------------------------
هستان مركزي

كدهاتي عددي 47 و 57 و 67

مركز هستان شهر اراك : كد 47 و تمامي حروف

---------------------
شهرستان هاي هستان كد 57 و حروف

ساوه : حرف (ب)
خمين : حرف (ج)
محلات : حرف (د)
تفرش: حرف (س)
دليجان : حرف (ص)
اشتيان : حرف (ط)
شازند : حرف (ق)
زرنديه : حرف (ل)
كميجان : حرف(ن)
------------------------------
هستان لرستان


كدهاي عددي 31 و 41

مركز هستان شهر خرم اباد كد 31 و تمام حروف

--------------

شهرستان هاي هستان كد 41 و حروف :

بروجرد : حرف (ب)
اليگودرز : حرف (ج)
درور : حرف (د)
كوهدشت : حرف (س)
دلفان : حرف (ص)
ازنا : حرف (ط)
پل دختر : حرف (ق)
سلسله : حرف (ل)
----------------------------------------------
هستان ايلام
كدهاي عددي 98

ايلام : كد 98 و حروف (ب - ج - د - س)

مهران كد 98 و حرف (ص)
دره شهر كد 98 و حرف ؛(ط)
دهلران : كد 98 و حرف (ق)
شيروان و چرداول : كد 98 و حرف (ل)
ايوان : كد 98 و حرف (م)
ابدانان : كد 98 و حرف (ن)
--------------------------------------------------
هستان چهارمحال و بختياري

كدهاي عددي 71 و 81

مركز هستان شهركرد : كد 71 و تمامي حروف

------------

شهرستان هاي هستان كد 81 و حروف :

بروجن : حرف (ب)
اردل : حرف (ج)
فارسان : حرف (د)
لردگان : حرف (س)
كوهرنگ : حرف (ص)
----------------------------------------------------
هستان خوزستان

كدهاي عددي 14 و 24 و 34

مركز هستان شهر اهواز : كد 14 و تمامي حروف

------------------
كد 24 براي شهرستان هاي : و حرف :

آبادان و حرف (ب)
خرمشهر و حرف (ج)
دزفول و حرف (د)
بهبهان و حرف (س)
مسجد سليمان و حرف (ص)
بندرماهشهر و حرف(ط)
دشت آزادگان و حرف (ق)
رامهرمز و حرف (ل)
انديمشك و حرف (م)
شوشتر و حرف (ن)
شوش و حرف (و)
شادگان .


درخواست آموزش كا با دزدگير Telematix
حرف (ه)
ايزه و حرف (ي)
--------------------------
كد 34 براي شهرستان هاي ...


عکس از جعبه فیوز
حرف ...


در مورد تسمه تایم


باغملك و حرف (ب)
اميديه و حرف (ج)
هنديجان و حرف (د)
------------------
شهرستان لاتي با كد 35 و حرف (س)

5:


6:

ولی اینجوریم نیست ! من مطمئن هستم 22 برای مناطق شماله ! فکر کنم منطقه 1تا 3هم باشه ! الان منطقه 5 همشون 11 هستن ! منطقه 2 هم همه 22 هستن !
ادم گیج میشه !

7:

استان كهكيلايشانه

كد عددي 49

ياسوج : كد 49 و حروف ( ب - ج - د - س)
گچساران : كد 49 و حرف (ص)
دهدشت : كد 49 و حرف (ط)
دنا : كد 49 وحرف (ق)
----------------------------------------------
هستان گيلان :

كد هاي 46 و 56 و 76

مركز هستان شهر رشت كد عددي 46 و تمامي حروف

---------
كد 56 براي شهرستان هاي ...

و حرف ....بندانزلي و حرف (ب)
لاهيجان و حرف (ج)
هستارا و حرف (د)
طالش و حرف (س)
رودسر و حرف (ص)
ر.دبار و حرف (ط)
صومعه سرا و حرف (ق)
فومن و حرف (ل)
لنگرود و حرف (م)
رضوانشهر و حرف (ن)
املش و حرف (و)
ماسوله و حرف (ه)
شفت و حرف (ي)
--------
كد 76 براي شهرستان هاي ...

و حرف ..سياهكل و حرف (ب)
هستانه اشرفيه و حرف(ج)
--------------------------------------------------------
هستان گلستان
كدهاي عددي 59 و 69

مركز هستان شهر گرگان كد عددي 59 و تمامي حروف

---------
شهرستان هاي هستان گلستان كد 69 و حروف :

گنبد : حرف(ب)

بندرتركمن : حرف(ج)

كردكايشان : حرف(د)

علي آباد : حرف (س)

آزاذشهر : حرف(ص)

مينودشت : حرف (ط)

بندرگز: حرف (ق)

راميان : حرف (ل)

اق قلا : حرف (م)

كلاله : حرف (ن)
-------------------------------------------
هستان قم !!!!!!!

بدون شهرستان

كد هاي عددي 16 و 26 و 36

شهر قم : كد عددي 16 و تمامي حروف
-----------------------------------------------
هستان اصفهان

كدهاي عددي 13 و 23 و 43 و 53

مركز هستان شهر اصفهان كد 13 و تمامي حروف

------------
كد 23 براي شهرستان هاي ..

و حروف ...كاشان و حرف (ب)
نجف آباد و حرف (ج)
شهرضا و حرف (د)
خميني شهر و حرف (س)
گلپايگان و حرف (ص)
نطنز و حرف (ط)
اردستان و حرف (ق)
خوانسار .

حرف (ل)
ناپين و حرف (م)
سميرم و حرف (ن)
فريدونشهر و حرف (و)
فلاورجان و حرف (ه)
لنجان و حرف (ي)
-----------------------------
كد 43 براي شهرستان هاي ..

و حروف ....فريدن و حرف (ب)
مباركه و حرف (ج)
برخوار و ميمه و حرف(د)
اران و بيدگل و حرف (س)
تيران و كرون و حرف (ص)
چاودگان و حرف (ط)
--------------------------------------------------
هستان يزد

كدهاي عددي 54 و 64 و 74

مركز هستان شهر يزد كد عددي 54 و تمامي حروف

-----------------------

شهرستان هاي هستان كد عددي 64 و حروف :

اردكان : حرف (ب)
تفت : حرف (ج)
ميبد : حرف (د)
بافق : حرف (س)
مهريز : حرف (ص)
ابركوه : حرف (ط)
طبس :حرف (ق)
خاتم : حرف (ل)
صدوق : حرف (م)
--------------------------------------------------------------
هستان فارس
كد هاي عددي 63 و 73 و 83 و 93

مركز هستان شهر شيراز كد 63 و تمامي حروف

------------

كد 73 برا ي شهرستان هاي ...

و حروف ....جهرم و حرف (ب)
لارستان و حرف(ج)
داراب و حرف (د)
فسا و حرف (س)
كازرون و حرف (ص)
فيروز اباد و حرف (ط)
اباده و حرف (ق)
مرودشت و حرف (ل)
لامرد و حرف (م)
نيريز و حرف (ن)
هستهبان و حرف (و)
اقليد و حرف (ه)
سپيدان و حرف (ي)

-------------

كد 83 براي شهرستان هاي...

و حروف ....ممسني و حرف (ب)
زريندشت و حرف (ج)
قيروكارزين و حرف (د)
مهر و حرف (س)
ارسنجان و حرف (ص)
خرمبيد و حرف (ط)
بوانات و حرف (ق)
فراشبد و حرف (ل)
---------------------------------------------------

هستان سمنان

كدهاي 86 و 96

مركز هستان سمنان كد 86 و تمامي حروف

---------------

شهرستان هاي هستان كد 96 و حروف :

دامغان و حرف (ب)
شاهرود و حرف (ج)
گرمسار و حرف (د)

-----------------------------------------------------
هستان كرمان

كد هاي عددي 45 و 65 و 75

مركز هستان كد عددي 45 و تمامي حروف

---------------

شهرستان هاي هستان كد 65 و حروف ....رفسنجان : حرف (ب)
بم: حرف (ج)
سيرجان : حرف (د)
بافت : حرف (س)
جيرفت : حرف (ص)
زرند : حرف (ط)
كهنوج : حرف (ق)
شهر بابك : حرف (ل)
بردسير : حرف (م)
منوجان : حرف (ن)
عنبرآباد : حرف (و)
راور : حرف (ه)

8:


9:

استان خراسان

كدهاي عددي 12 و 32 و 42 و 52

مركز هستان مشهد مقدس كد 12 و تمامي حروف

------------------------
كد 32 براي شهرستان هاي .....

و حروف ....نيشابور و حرف (ب)
سبزوار و حرف(ج)
بيرجند و حرف (د)
بجنورد و حرف (س)
تربت جام و حرف(ص)
قوچان و حرف (ط)
گناباد و حرف (ق)
تربت حيدريه و حرف (ل)
كاشمر و حرف (م)
قاءنات و حرف ( ن)
فردوس .

حرف(و)
تايباد و حرف (ه)
نهبندان و حرف (ي)

----------------------
كد 42 براي شهرستان هاي ...

وحروف ....فريمان و حرف (ب)
شيروان و حرف (ج)
سرخس و حرف (د)
درگز و حرف (س)
خواف(ص)
چناران و حرف (ط)
اسفراين و حرف(ق)
بردكس و حرف (ل)
رشت خوار و حرف (م)
جاجرم و حرف (ن)
ماند و سلمقان و حرف (و)
سربشير و حرف (ه)
كلات و حرف (ي)
------------------------------------------------------
هستان سيستان و بلوچستان

كدهاي عددي 85 و 95

مركز هستان زاهدان كد 85 و تمامي حروف

--------
شهرستان هاي هستان كد 95 و حروف :

زابل : حرف (ب)
ايرانشهر : حرف (ج)
خاش : حرف (د)
سراوان : حرف (س)
نيكشهر : حرف (ص)
سرباز : حرف (ط)
چابهار : حرف (ق)
-------------------------------------------
هستان بوشهر

كدهاي عددي 48 و 58

مركز هستان بوشهر كد 47 و تمامي حروف

-----------------

شهرستان هاي هستان بوشهر كد 58 و حروف :

دشستان : حرف (ب)
گناوه:حرف(ج)
كنگان : حرف (د)
تنگستان : حرف (س)
دشتي : حرف (ص)
دير: حرف (ط)
ديلم : حرف (ق)
جم : حرف (ل)
--------------------------------------------------
و اما اخرين هستان .....

هستان هرمزگان

كدهاي عددي 84 و 94

مركز هستان بندر عباس كد 84 و تمامي حروف

-------------

شهرستان هاي هستان هرمزگان كد 94 و حروف

ميناب : حرف (ب)

بندرلنگه : حرف ( ج)

رودان : حرف (د)

ابوموسي : حرف (س)

جاسك : حرف (ص)

بستك : حرف (ط)

حاجي اباد : حرف (ق)

قشم : حرف (ل)

10:


11:

خوب
این ها منبع اصلیش همین سهیل حسینی خودمونه (nomber1 , 405baz) ولی اینا رو تو tuning talk نوشته بود من
دستت درد نکنه سهیل جان

12:


13:

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
این فایل چیزی که من در وقت خدمتتم در نیروی انتظامی به ما داده بودن

14:


15:

این با excel باز میشه ؟ با چیزه دیگه ای نمیشه !؟

16:


دوست عزیز.

خیلی ممنون از بابت فایل.


17:

بله درست میگین شما
سعادت آباد مثلا 22 هست
ماشین های شمال شهر 22 هستن همه

18:


19:

البته فکر کنم قبلا گذاشته شده بود
فکر میکنم

پلاکهای ایران بترتیب حروف الفبا:

هستان آذربایجان شرقی

شهر تبریز(مرکز هستان): پلاک ایران 15
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 25 – پلاک ایران 35 (شامل بناب باحرف ص و...)

استان آذربایجان غربی
شهر ارومیه (مرکز هستان): پلاک ایران 17
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 27 – پلاک ایران 37

استان اردبیل

شهر اردبیل(مرکز هستان): پلاک ایران 91
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 91 ( پلاک مرکز هستان و سایر شهرهای هستان یکی می‌باشد)

استان اصفهان
شهر اصفهان (مرکز هستان): پلاک ایران ۱۳
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۲۳ و پلاک ایران ۴۳ – پلاک ایران 53

استان ایلام
شهر ایلام (مرکز هستان): پلاک ایران 98
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 98 ( پلاک مرکز هستان و سایر شهرهای هستان یکی می‌باشد)

استان بوشهر
شهر بوشهر (مرکز هستان): پلاک ایران ۴۸
سایر شهرهای هستان : پلاک ایران ۵۸

استان تهران
شهر شهرستان تهران (مرکز هستان): پلاک ایران 11- پلاک ایران 22- پلاک ایران 33- پلاک ایران 44- پلاک ایران 55 - پلاک ایران 66

پلاک ایران ۱۱ و ایران ۴۴: برای مناطق ۱.۳.۴.۵.۷.۸.۲۲
پلاک ایران ۲۲: برای مناطق ۲.۹.۱۰.۱۱.۱۲
پلاک ایران ۳۳: برای سایر مناطق

شهر کرج : پلاک ایران ۶۸
اسلامشهر - پاکدشت و..

: پلاک ایران ۷۸

استان چهار محال و بختیاری
شهرکرد(مرکز هستان): پلاک ایران ۷۱
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۸۱

استان خراسان
شهر مشهد مقدس (مرکز هستان): پلاک ایران 12
سایر شهرهای خراسان (شمالی و رضوی و جنوبی): پلاک ایران ۵۲ و پلاک ایران 42 – پلاک ایران ۳۲

استان خوزستان
شهر اهواز (مرکز هستان): پلاک ایران ۱۴
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۲۴ و پلاک ایران ۳۴

استان زنجان
شهر زنجان (مرکز هستان): پلاک ایران ۸۷
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۹۷

استان سمنان
شهر سمنان (مرکز هستان): پلاک ایران ۸۶
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۹۶ (شامل دامغان با حرف ب)

استان سیستان و بلوچستان
شهر زاهدان (مرکز هستان): پلاک ایران 85
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 95

استان فارس
شهر شیراز (مرکز هستان) : پلاک ایران 63
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 73 – پلاک ایران 83- پلاک ایران 93

استان قزوین
شهر قزوین (مرکز هستان): پلاک ایران ۷۹
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۸۹

استان قم
شهر قم(مرکز هستان): پلاک ایران 16
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 26- پلاک ایران 36

استان کردستان
شهر سنندج (مرکز هستان): پلاک ایران 51 (با حروف ب - ج - د - س - ص - ط - ق - ل - م - ن - و )سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 61

استان کرمان
شهر کرمان(مرکز هستان): پلاک ایران ۴۵
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۶۵- پلاک ایران 75

استان کرمانشاه
شهر کرمانشاه (مرکز هستان): پلاک ایران 19
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 29- پلاک ایران 39

استان کهکلویه و بویر احمد
شهر یاسوج (مرکز هستان): پلاک ایران 49
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 49 ( پلاک مرکز هستان و سایر شهرهای هستان یکی می‌باشد)

استان گلستان
شهر گرگان (مرکز هستان): پلاک ایران ۵۹
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۶۹ (شامل گنبد با حرف ب)

استان گیلان
شهر رشت (مرکز هستان):پلاک ایران 46
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۷۶ - پلاک ایران ۵۶

استان لرستان
شهر خرم آباد (مرکز هستان): پلاک ایران 31
سایر شهرهای هستان : پلاک ایران 41 (شامل:بروجرد با حرف ب - الیگودرز با حرف ج- دورود با حرف د)

استان مازندران
شهر ساری (مرکز هستان): پلاک ایران 62 (با حروف ب ج)سایر شهرهای هستان : پلاک ایران 82- پلاک ایران 92- پلاک ایران ۷۲

استان مرکزی
شهر اراک (مرکز هستان): پلاک ایران ۴۷سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 67-پلاک ایران ۵۷ ( ایران 57 شامل: تفرش با حرف س-ساوه با حرف ب و محلات با حرف د...)

استان هرمزگان
شهر بندرعباس (مرکز هستان): پلاک ایران 84
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران 94

استان همدان
شهر همدان (مرکز هستان): پلاک ایران ۱۸
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۲۸- پلاک ایران 38

استان یزد
شهر یزد (مرکز هستان): پلاک ایران 54
سایر شهرهای هستان: پلاک ایران ۷4- پلاک ایران ۶۴

در مورد پلاک ایران این نکته رو هم خدمت شما عرض کنم که :
پلاک ایران سفید : ویژه خودروهای شخصی
پلاک ایران قرمز : ویژه خودروهای دولتی ( با حرف الف)
پلاک ایران زرد : ویژه خودروهای عمومی (با سایر حروف الفبا بجز حرف الف)

20:


21:

کلا حافظم تعطیل شده ها!!!!
قبلا این تاپیک زده شده بود چند تا تاپیک پایین تر هستش
زحمتش هم جلیل جان کشیده بودن
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
این نرم افزار هم گیر آوردم برای پلاک ها و سرچ کردن و.....

(مخصوص موبایل هایی هست که فرمت های جاوا رو رو پشتیبانی میکنن )
فرمتش هم جاوا هست

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

22:


23:

پلاک هر شهر حرف خاشه خودش رو داره این نرم افزار موبایل هم شهرها رو مشخص می کنه!
مثلا 72 ب مال آمل هست!

24:

اینم نسخه قابل چاپ همون فایل اکسل که دوستمون برنامه داده بودن.چون بیشتر تو مسافرت اینا یا وقتی آدم بیرونه لازم میشه یه پلاک رو کشف کنه مال کجاس،این فایل رو میتونین پرینت کنین و همیشه کنارتون داشته باشینش.

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

بازم ممنون از دوستمون alizali

25:


26:

من این فایل رو دانلود کردم!
فقط میگه که این شماره ماله کدوم هستانه
باید بگه مال کدوم شهره!

27:


28:

اینها درباره موتورها هم همین طوری هست

29:

میشه واضح تر توضیح بدین؟

30:

شما فقط شهرشون رو از روش میفهمید من ادرس و تلفون و تمام مشخصاته جد در جدشون میتونم بیابم d:
لطفا درخواست نفرمایید چون کاملا سری هست
البته یکی یا 2 تا مشکلی نداره میتونم بدم کافیه شماره پلاک رو برام پیغام خصوصی کنید

31:

فکر کنم شما بد برداشت کردین
منظور ایشون موتور ماشین نیست ( اگه شما اینطور برداشت کردین!!)
منظورشون موتور سیکلت هست که اوها هم همین کدها بر روی پلاک ملیشون نسبه
ولی توی کرمانشاه پلاک ملی خیلی کم گیر میاد (کلا موتور با پلاک کم گیر میاد!!!)

32:


33:

می شه فهمید مدل چه سالی هستند

34:

ما 2 ماشین داریم و هر 2 ایران 11 هستند
یکی ج و یکی د

منطقه 13 هم میشیم ( پیروزی )

35:

كُدهاي دو رقمي كه در سمت راست اين پلاك ها بود، معرف محل سكونت و آدرس شهر و منطقه اي بود كه مالك خودرو در وقت خريد خودرو به اداره شماره گذاري فراخوان كرده بودند.تابناک: سيستم و نحوه شماره گذاري خودروها در ايران، داستاني نسبتاً جالب و طولاني دارد، به گونه ای که تا کنون قوانين و واقعيات متفاوتي براي پلاك هاي خودرو، چگونگي تعايشانض و همينطور ابعاد اونها تصايشانب و اجرا شده و گاه نيز در وقت اجرا به فراموشي سپرده شده هست.

پلاك هاي ابتدايي متشكل بود از نام شهر و حدود چهار عدد كه در بالاي نام شهر برنامه داشت.

بعدها با افزايش خودرو، يكي از حروف الفباي فارسي نيز به نام شهرها اضافه کرده شد و سپس نوبت به پلاك هايي رسيد كه نام شهر با عدد دو رقمي تركيب شد و پلاك هاي خاطره انگيزي را ساخت كه هنوز مطمئناً ماشين بازهاي اون روزها، خاطرات فراواني با اون پلاك ها دارند؛ مانند: تهران28، تهران42 و...

.


در سال 1369 كار به جايي رسيد كه سيامك شايقي، نام فيلم خود را رنو شهرستان تهران 29 گذاشت و اين نامگذاري دليلي هست بر اهميت پلاك ماشين ها در اون سال هاي نه چندان دور.

در دهه هفتاد، نوبت به طرح تعايشانض پلاك و پلاك هاي ليزري رسيد.

خودروها با پلاك هاي ليزري در خيابان ها رفت و آمد مي كردند، نصب پلاك ليزري رايشان خودروها با عرضه پرايد به بازار خودرو كشور تقريباً هموقت بود.

در سال 1378 با آمدن پلاك هاي ليزري، مسئولين تصميم گرفتند كه بايد همه پلاك هاي خودروها يكسان شوند و اين نوع پلاك رايشان همه خودروها نصب شود؛ بنابراین، طرح تعايشانض پلاك در سطح كشور آغاز شد و تا به اونجا رسيد كه مالكان خودرو، موظف به دريافت برچسب تعايشانض پلاك شدند و بابت اون برچسب ها نيز در اون روزگار مبلغي از اونها گرفته شد و بماند كه اين برچسب ها و نصب اونها رايشان شيشه جلايشان خودروها چه داستان ها و خساراتي را براي صاحبان خودروها به راه انداخت، ولي، اين طرح، هيچ گاه اجرايي نشد و به خاطر ها بيوست!

در سال هاي اخير و دهه هشتاد، نوبت به پلاك هاي ملي رسيد كه هم داراي ابعاد و طرحي جديد بود و هم در نوع شماره گذاري و چيدمان اعداد و حروف در كنار يكديگر بديع به نظر مي رسيد.

كُدهاي دو رقمي كه در سمت راست اين پلاك ها بود، معرف محل سكونت و آدرس شهر و منطقه اي بود كه مالك خودرو در وقت خريد خودرو به اداره شماره گذاري فراخوان كرده بودند.

تفاوت فاحش و اصلي و شايد دليلي كه باعث نصب اين نوع پلاك بر خودروها شد، در اين بود كه اين پلاك به خودرو تعلق نداشت و متعلق به مالك خودرو بود و با انتقال خودرو به شخصي ديگر پلاك انتقال نمي يافت و پلاك تنها به شخص تعلق داشت و با تغيير وسيله نقليه، شخص همواره از پلاك ثابتي هستفاده مي كند.

با توجه به افزايش روزافزون خودرو در سطح شهرها و تمايل مالكيت دست کم يك خودرو براي هر خانواده، به نظر مي رسد كه به زودي اين كُدهاي دو رقمي نيز به پايان خواهد رسيد و بايد شاهد پلاك هاي جديد و يا اعداد و حروفي جديد رايشان پلاك ها باشيم.

هم اکنون نيز تعايشانض پلاك موتور سيكلت ها و ملي شدن پلاك اين وسيله نقليه در حال اجرا هست و مالكان موتور سيكلت ها بنا بر جدول فراخوان شده برای تعايشانض پلاك با در دست داشتن مدارك مورد نياز به محل هاي مخصوص اجراي اين طرح م روند.

بنانبراین، اگر كمي كنجكاو باشيد، شايد ديدن پلاك های متفاوت و جديد در سطح شهر محل سكونت شما، برايتان جالب به نظر برسد و بخواهيد بدانيد كه اين خودرو به كدام شهر تعلق دارد و از كجا به شهر شما آمده هست!

اگر در شهرستان تهران سكونت داريد، ديدن پلاك هاي با كُدهاي ايران 11، 22، 33، 44، 55، 66، 78، 87، 21و حتي 68 برايتان غريبه نيست و شايد تنها برای اولينبار، حس كنجكاايشان شما را تحريك كرده باشد، چرا كه اين كُدها، همگی به شهرستان تهران و حومه و در دورترين منطقه به شهرستان البرز تعلق دارند، ولي ديدن پلاك هاي 91، 72، 56، 46و...

آدم هاي كنجكاو را به تكاپو وامي دارد تا بدانيد كه اين خودرو از كجا آمده و مالك اون اهل كدام نقطه از ايران هست.


فرمودنی هست، چگونگی منطقه بندی پلاک های شخصی و این که کدام شهر با چه شماره ای مشخص شده، همواره یکی از رسش های امت بوده هست.

به نقل شهرستان تهران الف، چگونگي منطقه بندي پلاك هاي ملي به شرح زیر هست:

آذربایجان شرقی (تبريز) كُد هاي: 15ـ 25ـ 35
آذربایجان غربي (اروميه) كُدهاي: 17ـ 27
اردبيل (اردبيل) كُدهاي: 91
اصفهان (اصفهان) كُدهاي: 13 ـ 23ـ 43
ايلام (ايلام) كُدهاي: 98
البرز (كرج) كُدهاي: 68 ـ 78
بوشهر (بوشهر) كُدهاي: 48 ـ 58
شهرستان تهران (تهران) كُدهاي: 11ـ 22ـ 33ـ 44ـ 55ـ 21ـ 66ـ 77ـ 88ـ 99
چهارمحال بختياري (شهركرد) كُدهاي:71 ـ 81
خراسان (مشهد مقدس) كُدهاي: 12ـ 32ـ 42
خوزستان (اهواز) كُدهاي: 14ـ 24 -34 ـ 35
زنجان (زنجان) كُدهاي: 97 ـ 87
سمنان (سمنان) كُدهاي: 86 ـ 96
سيستان و بلوچستان (زاهدان) كُدهاي: 85 ـ 95
فارس (شيراز) كُدهاي: 63 ـ 73 ـ 83
قزايشانن (قزايشانن) كُدهاي: 79 ـ 89
قم (قم) كُدهاي: 16 ـ 26 ـ 36
كردستان (سنندج) كُدهاي: 51 ـ 61
كرمان (كرمان) كُدهاي: 45 ـ 65
كرمانشاه (كرمانشاه) كُدهاي: 19 ـ 29
كهگيلايشانه بايشانراحمد (ياسوج) كُدهاي: 49
گلستان (گرگان) كُدهاي: 59 ـ 69
گيلان (رشت) كُدهاي: 46 ـ 56 ـ 76
لرستان (خرم آباد) كُدهاي: 31ـ 41
مازندران (ساري) كُدهاي: 62 -72 ـ 82ـ 92
مركزي (اراك) كُدهاي: 47 ـ 57
هرمزگان (بندرعباس) كُدهاي: 84 ـ 94
همدان (همدان) كُدهاي: 18 ـ 28
يزد (يزد) كُدهاي: 54 ـ 64

36:65 out of 100 based on 30 user ratings 205 reviews

@