سلام
من یه سایت توی پارسارجیستر دارم
چند وقتی است دیگه برام میل نمی آد
خودم هم که می خواهم برای اون آدرس میل بزنم با پیام این که میل شما به مقصد نرسیدfail شد مواجه می شم
مشکل چیه
ممنون