بابی انت و امی یا حسین


62 out of 100 based on 37 user ratings 1162 reviews

سید مجید بنی فاطمه - شب دوم محرم 92 - روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب دوم محرم 92 - نوحه و روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب دوم محرم 92 - اینجا کجاست که اومدیم؟ (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب دوم محرم 92 - به ماه محرم رسیدم (واحد)
سید مجید بنی فاطمه - شب دوم محرم 92 - آمده دور و برش حضرت سقا (واحد سنگین)
سید مجید بنی فاطمه - شب دوم محرم 92 - سینه زن ها بسم الله، گریه کنا بسم الله (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب دوم محرم 92 - میدونی نوکری بلد نیستم (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب دوم محرم 92 - آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند (شور)
سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 92 - مناجات
سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 92 - روضه
سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 92 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها
سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 92 - روضه حضرت رقیه سلام الله علیها
سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 92 - شب که میشه آبله پاهام میسوزه (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه - شب سوم محرم 92 - به ماه محرم رسیدم (واحد)
*
@