پیش شماره آفریقای مرکزی چند است؟


پیش شماره آفریقای مرکزی چند است؟
    پیش شماره آفریقای مرکزی چند است؟

پاسخ :


واحد پول دومنيکن چيست؟

1:واحد پول رواندا چيست؟

پیش شماره کشور آفریقای مرکزی 236 می باشد.


واحد پول روسيه چيست؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور آفریقای
مرکزی باید ابتدا 00236 را شماره گیری نمایید.


واحد پول روماني چيست؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در آفریقای
مرکزی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00236123456 را وارد نمایید.


واحد پول زامبيا چيست؟
توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید.


واحد پول زولاند نو چيست؟
مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00236912123456 را شماره گیری نمایید.واحد پول ژاپن چيست؟
amin در تاریخ 6 تیر ماه سال 1389 در ساعت 04:34 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


واحد پول ساحل عاج چيست؟

2:پیش شماره کشور آفریقای مرکزی 236 می باشد.

بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور آفریقای
مرکزی باید ابتدا 00236 را شماره گیری نمایید.

به عنوان مثال اگر دوست شما در آفریقای
مرکزی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 00236123456 را وارد نمایید.

توجه داشته باشید هنگامیکه پیش شماره یک کشور را وارد می کنید برای پیش شماره شهرستان یا ایالت و یا شماره موبایل دیگر نباید 0 وارد کنید.

مثلا برای شماره 0912123456، شماره 00236912123456 را شماره گیری نمایید.


amin در تاریخ 6 تیر ماه سال 1389 در ساعت 04:34 ب.ظ به این سوال جواب داده هست.


58 out of 100 based on 63 user ratings 1188 reviews

@