تنش هاي رواني در زندگي و رفع آن


تنش هاي رواني در زندگي و رفع آن


/ کليپ تنش هاي رواني در زندگي و رفع آن
تنش هاي رواني در زندگي و رفع آن
• زمان : 36:54
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: اساتيد توسرکاني-احمدي

سه‌شنبه، 24
97 out of 100 based on 57 user ratings 307 reviews

@