موارد و عوارض مصرف <b>کاراوی میکسچر (Caraway Mixture)</b> چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی <b>کاراوی


موارد و عوارض مصرف کاراوی میکسچر (Caraway Mixture) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کاراوی
    موارد و عوارض مصرف کاراوی میکسچر (Caraway Mixture) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کاراوی میکسچر چیست؟

پاسخ :


موارد و عوارض مصرف پیپرازین (Piperazine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پیپرازین چیست؟

1:موارد و عوارض مصرف پرازی کوانتل (Praziquantel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پرازی کوانتل

موارد و مقدار مصرف:
این فرآورده ها جهت برطرف نمودن سوءهاضمه ،نفخ و درد ناشی از اون مصرف می گردند.


موارد و عوارض مصرف کوئینین (Quinine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کوئینین چیست؟

عوارض جانبی:
در افراد حساس ،امكان بروز واكنشهای آلرژیك (در ماتیت تماسی) وجود دارد.
مکانیسم اثر:
روغنهای فرار موجود در این فرآورده ها با داشتن اثرات اونتی اسپاسمودیك و كاهش تونوس اسفنگتر تحتانی مری موجب تسهیل خروج گازها از معده می گردد.


موارد و عوارض مصرف استیبوگلوکونات (Stibogluconate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استیبوگلوکونات
تركیبات فلاونوییدی وبیزابولول بابونه دارای اثرات اونتی اسپاسمودیك می باشند.


موارد و عوارض مصرف تیابندازول (Thiabendazole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیابندازول
به علاوه منتول موجود در نعناع احتمالا از طریق اثر اونتاگونیستی كلسیم موجب شل شدن عضلات صاف جداره كولون می شود.
عوارض جانبی:
در افراد حساس ،امكان بروز واكنشهای آلرژیك (در ماتیت تماسی) وجود دارد.
اشكال دارویی:
Caramin:powder 40 g

موارد و عوارض مصرف ستیل پیریدینیوم (Cetylpyridinium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ستیل
Caraway mixture:Solution 120 ml

موارد و عوارض مصرف فنوکسی بنزامین (Phenoxybenzmine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنوکسی
Carmint:Drop 30 ml

موارد و عوارض مصرف کاربومر (Carbomer 980) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کاربومر چیست؟
Dineh Carminatif:owder 55 g
Dillsun:Drop 15 ml
Gripe water:Solution 120 ml
Supermint:Drop 15 ml

برگرفته از : دارونما .


پزشک اونلاین در تاریخ 7 خرداد ماه سال 1393 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


51 out of 100 based on 16 user ratings 1091 reviews

@