شیوه‌های جدید در مدیریت مرغداریهای بزرگ صنعتی/


شیوه‌های جدید در مدیریت مرغداریهای بزرگ صنعتی/
به همت دانشمندان و متخصصات ایرانی، نوآورهایی در زمینهء نرم‌افزارهای رایانه‌ای که اختصاص به دامپروری و مرغداری دارد، صورت گرفته هست که متاسفانه به علت عدم معرفی و تلبلیغات مناسب ، جایگاه ویژهء خود را در این صنعت مهم، پیدا نکرده هست .


چغندرکاری در کالیفرنیا-آفات و بیماریها/
از جمله این نرم‌افزارهای اختصاصی، بهره‌گیری از سیستم‌های جامع اطلاعات مدیریت طیور هست که در این مقاله سعی شده که تا حد امکان معرفی شده و ویژگیها و همچنین معایب اون مشخص شود.


تقسیط مصرف مصرف ازت در زراعت چغندرقند آبی/


عوامل روانشناختی اجتماعی موثر بر حفظ یکپارچگی و یکپارچه‌سازی اراضی مرتعی در طرحهای مرتعداری استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد/


53 out of 100 based on 48 user ratings 673 reviews

پژوهشی در رویش و تولید چوب توسکای ییلاقی در منطقه جلگه‌ای مازندران/
ویژگیهای آموزشگران و مروجان پیش‌دانشگاهی بخش کشاورزی/
توسعه پایدار، جامعه روستایی ایران و آبخیزداری (بخش اول)/
بیابان‌زایی و توسعه/
مرتع و قانون (بخش دوم)/
مصاحبه با معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور/
مشارکت به منزله راهبردی برای توسعه روستایی (قسمت اول)/
بررسی عوامل غیرعفونی سقط جنین در گاو/
پرورش پولت‌ها در سالن‌های کنترل نور برای بلوغ زودتر
سیمای دامپروری ایران و جایگاه تحقیقات در آن/
سلسله مقاله‌هایی پیرامون مرتع و مرتعداری در ایران (قسمت اول)
Double hashing security
What's the advantage of scrypt over bcrypt? [closed]
Keeping passwords safe
How to handle passwords for i.e. databases or ftp servers in an application [duplicate]
Are there any known standards or security flaws in password-protected ZIP files?
How do I generate a common hash from multiple passwords?
Editing my own user page in Grails
Why do so many sites disallow the use of non-alphanumeric characters in passwords?
Delphi and Microsoft ATL security issue
Why is Site Setting showing for anonymous user Sql Server Reporting Services 2008
*
@