شناسایی سیستمها با استفاده از روش H


شناسایی سیستمها با استفاده از روش H
در این پایان‌نامه یک الگوریتم خطی و یک الگوریتم غیرخطی برای شناسایی سیستمها در فضای H ارائه شده هست .


بررسی قلبلیت تصاویر سنجنده ‏‎ASTER‎‏، جهت تهیه نقشه تراکم جنگل های زاگرس (مطالعه موردی:جنگل های شهرستان مریوان)
کرانهای خطا که برای هر کدام از الگوریتمها بدست آمده نشان میدهند که الگوریتم بدست امده نشان میدهند که الگوریتم خطی دارای همگرائی مقاوم نمی‌باشد ولی رشد واگرائی متناسب با Log(n) میباشد که در اون n درجه مدل میباشد.


بررسی تاثیر آموزش تنظیم خانواده از طریق مدل اعتقاد بهداشتی ‏‎(HBM)‎‏ برآگاهی و نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی ساکن شهر کابل سال 1384
الگوریتم غیرخطی دارای همگرائی مقاوم بوده و کران بدترین حالت خطای شناسایی (در نرم H ) برای اون بدست آورده شده هست .


بررسی اثر داروهای شیمی درمانی بر پتانسیل برانگیخته از بینایی ( VEP )
از روش تحقق بالانس برای کاهش مرتبه مدلها هستفاده شده هست .


مسیریابی هوشمند خطوط لوله انتقال آب با استفاده از ‏‎GIS‎‏والگوریتم ژنتیک
همچنین چهار الگوریتم در مورد نحوه نمونه‌برداری از یک آزمایش عملی و تخمین جواب فرکانسی سیستم در فرکانسهای مختلف ارائه شده هست که نتایج این الگوریتم‌ها متناسب باناخواسته‌های الگوریتم شناسایی می‌باشد.


مقایسه تاثیر امپرازول و رانی تیدین بر روی ‏‎PH‎‏ معده بیماران بستری در ‏‎ICU‎‏ بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1383


بررسی عملکرد تیروئید در بیماران مبتلا به عفونت ‏‎AIDS/HIV‎‏ مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری کرمانشاه در سال 83/1382


75 out of 100 based on 20 user ratings 995 reviews

بررسی شیوع ‏‎Non-responder‎‏ بودن به واکسن هپاتیت ‏‎B‎‏ در پرسنل وزارت نفت
بررسی میزان شیوع تغییرات ‏‎ECG‎‏ در 200 بیمار مبتلا به ‏‎L.V.H‎‏ در بیمارستان بوعلی از فروردین 81 تا بهمن 84
شناسایی نشانگرهای مولکولی پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله گندم ‏‎(Triticum aestivum)‎‏ (با تاکید بر ‏‎AFLP‎‏)
بررسی روند تغییرات گسترده جنگل با استفاده از عکسهای هوایی، نقشه های توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای ‏‎IES-ID , ETM+‎‏
بررسی نظری مکانیسم و سینتیک واکنش سیکلو هگزیل ایزوسیانید با هگزافلوروپنتیان-2، 4- دی ان با استفاده از روش ‏‎B3LYP‎‏
مقایسه سطح هموسیستئین پلاسمای افراد زیر 50 سال مبتلا به ‏‎Cronary Atery Disease‎‏کرمانشاه با افراد سالم زیر 50 سال تا پایان سال 1381
سیاستگذاری بهینه بیمه ای در بخش درمان با توجه به کژمنشی ‏‎(Moral hazard)‎‏ آزمونی برای نقد سیاستهای جاری بیمه ای در ایران
برآورد آسیب پذیری لرزه ای در تهران با استفاده از سیستمهای اطلاعات مکانی ‏‎(GIS)‎‏
 *
@