عزت نفس و تاثير آن بر روابط اجتماعي


عزت نفس و تاثير آن بر روابط اجتماعي


/ کليپ عزت نفس و تاثير آن بر روابط اجتماعي
عزت نفس و تاثير آن بر روابط اجتماعي
• زمان : 59:42
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: اساتيد سرلک-احمدي-الستي

سه‌شنبه، 24
53 out of 100 based on 38 user ratings 913 reviews

@