تفاوت های ارتباطی بین زن و مرد ( قسمت اول )


تفاوت های ارتباطی بین زن و مرد ( قسمت اول )تفاوت های ارتباطی بین زن و مرد ( قسمت اول )

كاربر محترم شما می توانید این مطلب را در سه قسمت مطالعه نمایید.

اغلب انسان شناسان معتقدند كه پنج تفاوت اصلی ارتباطی میان زنان و مردان وجود دارد كه به طور خلاصه به شرح زیر هست :

دلگرم كردن

غالباً زنان برای دلگرم كردن همسران خود از كلمات احساسی هستفاده می كنند.
یك مرد ممكن هست این گونه علائم را به عنوان كلماتی كه همسرش برای فراخوان رضایت و موافقت با او بیان می دارد تلقی كند.
یا شاید احساس ناراحتی كند چون متوجه می شود كه همسرش برای ادامه ی مكالمه و گرمی و شور اون از این كلمات هستفاده می كند.
همچنین خانم ممكن هست احساس كند كه چون همسرش هنگام صحبت كردن او ،  این الفاظ را به كار نمی برد به او توجه نمی كند.

هستفاده از كلمات بی ربط

زنان از حرف های بی ربطی كه مردان می زنند ناراحت هستند و حتی ممكن هست  با سكوت و یا شیوه های دیگر اعتراض كنند.
شكایت و اعتراض برخی از زنان را می توان به این مسئله ارتباط داد.
زنان می گویند كه شوهرانشان به حرف های اونها توجهی نمی كنند در حالی كه مردان اون را شیوه ای برای فرمود و گو می دانند.

ایجاد برتری در حس یكی شدن

برای این هدف با كمی دقت متوجه می شوید كه الفاظی چون " ما" و " تو" در میان زنان بیشتر به چشم می خورد و غالباً اونها از لحن مقتدرانه و خشن مردان خود رنج می برند و اون را دلیلی بر اثبات حاكمیت مردان تلقی می كنند.

سؤال كردن

زنان معمولاً در مكالمات سؤالات بیشتری می پرسند.
اونها سؤال كردن را راهی برای ادامه فرمود و گو می دانند .
در حالی كه مردان پرسیدن را راهی برای كسب اطلاعات بیشتر می دانند .
مردان كمتر دوست دارند سؤالات شخصی را مطرح كنند اونها فكر می كنند كه اگر همسرم برنامه هست چیزی به اونها بگوید خواهد فرمود .
زنان نیز فكر می كنند اگر سؤال نكنند شوهرشان فكر می كنند اونها بی تفاوت هستند.
مردان سؤالاتِ زیادی را نشان دهنده ی كنجكاوی بیجای سؤال كننده می دانند ؛ در حالی كه زنان اون را بیانگر ارتباط قوی و صمیمی زوجین می دانند.

تصمیم گیری

مردان هرگاه به سخنان همسران خود گوش می كنند سعی دارند سریعاً راه حلی برای مشكلات مطرح شده پیدا كنند.
اما در این مورد زنان موشكافی و پرداختن جزء به جزء حل مسئله را ترجیح می دهند.
زنان مشكلات خودرا با زنان دیگر در میان می گذارند و از تجربیات یكدیگر هم هستفاده می كنند.

زوجین  برای ارج نهادن به فرمود و گوهای یكدیگر و همین طور هستحكام روابط خود باید به مواردی توجه كافی داشته باشند ، این موارد عبارت اند از :

1-  

سعی داشته باشید زبان شریك زندگی خود را بهتر متوجه شوید.اگر متوجه می شوید كه پند های شما به همسرتان تنها باعث ناراحتی او می شود ، راه حل مناسب دیگری پیدا كنید.

2-  

صحبت های همسرتان را قطع نكنید.هیچ گاه وسط حرف های همسرتان سخن نگویید ، اگر از طرف همسرتان چنین اتفاقی افتاد سریع از این مسئله تعبیر منفی نكنید و فرض را بر این بگذارید این روش صحبت كردن اوست و یا این كه اتفاقی بوده هست .

3-  

از مطرح كردن سؤالات و جواب های نامناسب خودداری كنید.سؤالات خودرا به شكل ماهرانه بپرسید تا پاسخی درست دریافت دارید و از اون بهره ببرید.
مطرح كردن پرسش هایی از موضوعات مناسب و جالب به مكالمه ی مفید و ادامه دار می انجامد.

4-  

از شیوه های عاطفی هستفاده كنید.زیاد سخت گیر نباشید.
هر كس حساسیتی دارد.
توجه داشته باشید كه هیچ زوجی به طور صد % متناسب با هم نیستند، شاید همین عدم تناسب صد % باعث جذب دو فرد به هم می شود.
یاد بگیرید تفاوت های فردی یكدیگر را بپذیرید و از برخوردهای سخت و خشن خودداری كنید.
توجه داشته باشید كه تفاوت های شما ناشی از بی وفایی یا فقدان اعتماد و احترام متقابل نیست .
تفاوت ها ، خود عامل كشش هست ، نه نشانه ای از ناپسند بودن .

5-   به هنگام فرمود و گو با همسرتان ساكت و مبهوت نمانید.

وقت صحبت كردن از طریق اشاره و حركت دست و صورت یا با صدا و ...
به همسر خود برسانید كه نسبت به حرف هایش بی تفاوت نیستید.
در این صورت همسرتان متوجه می شود كه شما به حرف هایش گوش می دهید و برای شما مهم هست .

ادامه دارد ...

در قسمت بعد به نقش های متفاوت مرد خواهیم پرداخت.


نظرات کاربران

53 out of 100 based on 58 user ratings 133 reviews

@