عملیات بیمه باربری دریائی

برآورد رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بودجه و کسری تراز تجاری با استفاده از تکنیک همگرائی
بررسی و شناخت اقتصاد لیبی
اثر سیاست‌های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد (د راقتصاد ایران 1338-1372)
بررسی آثار تامین سرمایه از خارج بر رشد اقتصادی (مورد ایران)
تجزیه و تحلیل اثرات شوک‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصاد: موردایران
تحقیقی پیرامون تحولات سیستم پولی بین‌المللی
ارزیابی اقتصادی عملکرد روش صید ساردین ماهیان (روش جل) در ایران
تعیین گزینه‌های بهینه کشت و دام برای عشایر اسکان یافته مطالعه موردی دشت بکان
بررسی مزیت نسبی تولید فولاد خام در مجتمع فولاد خوزستان (سال 1357)
بررسی وضعیت توزیع درآمد و رابطه آن با تغییرات درآمد سرانه در استان خوزستان طی دوره 1363-75
بررسی علل تورم در ایران به روش همجمعی 1338-1374
سیاستهای قیمت‌گذاری فرآورده‌های آروماتیک در ایران
عوامل موثر بر بی‌ثباتی قیمت نفت خام کشورهای عضو اوپک طی سالهای (1998-1989)
 *
@