می گویند سیاره امام علی(ع) زحل است، در مورد انتخاب این ماه برای امام علی(ع) توضیح دهید.


می گویند سیاره امام علی(ع) زحل است، در مورد انتخاب این ماه برای امام علی(ع) توضیح دهید.
    می گویند سیاره امام علی(ع) زحل است، در مورد انتخاب این ماه برای امام علی(ع) توضیح دهید. انتخاب این سیاره به ماه تولد قمری است یا شمسی؟ برای متولدین ماه رمضان چه سیاره ای است( یا به ماه شمسی اردیبهشت)؟ شناختن و نام گذاری متولدین هر ماه با سیاره اش چه سودی دارد، آیا ویژگی های فرد را مشخص می کند یا حدسیاتی در مورد زندگی او دارد؟

پاسخ :


در کدام جنگ ذوالفقار را پیامبر به علی (ع) داد؟

1:سوره برائت را پیامبر از چه کسی گرفت و به علی داد؟

این گونه مطالب از نظر شرعی و اسلامی منشا و پايه ی ندارد و اعتقاد به اون نه تنها مورد توصیه نمی باشد بلکه مورد نهی و مذمت نیز هست .


در مورد سند زیارت عاشورا و کسانی که در این زیارت مقدس لعن می شوند و کسانی که سلام داده
تطبیق هر امامی بر یکی از ستارگان و سیارگان امری شرعی و عقلی نمی باشد و تطبیق تاریخ تولد افراد بر ستاره و سیاره ای خاص منشا و پایه ای ندارد و امری حدسی و خیالی هست .


آیا برگزاری اردوی جنوب(راهیان نور) به صورت مختلط ایراد دارد؟ آیا برگزاری اردوی جنوب
این موضوع گاهی وارد محدوده اعتقاد به تنجیم می شود که از نظر شرعی منع شده و منجر به شرک می شود .


مرجع تقلید من آیت الله سیستانی هستند می خواستم بدانم آیا می توانم مدطعام روزه های نگرفته
اعتقاد به تاثیر اوضاع کواکب به طور قطع و یقین با ربوبیت خداوند و اعتقاد به کارگردانی او در عالم هستی و هستقلال خداوند در تاثیر در نظام آفرینش و توحید افعالی حق تعالی منافات دارد .


من می دانم چند نماز آیات قضا شده ولی نمی دانم کدامیک کسوف و یا خسوف و کدامیک زلزله بوده


شما برترین حجاب رو چادر می دونین پس چرا همه چادری ها با آرایش میان بیرون؟
ر.


نقلی به مضمون از آقای بهجت مطرح است که ایشان می فرمایند: « حتی پیران هم ظهور امام زمان(عج)
ک : گناهان کبیره ، شهید دستغیب ، ج2 ، گناه 31 ، سحر


برگرفته از پرسمان

پرسمان در تاریخ 5 اسفند ماه سال 1389 در ساعت 04:07 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews

من این مطلب را در چند تا سایت دیده ام و عینا آن را برای شما کپی کردم، نظر شما چیست؟ «
اگر نماز عصر را بعد از نماز ظهر به صورت جماعت جمع صلاتین کنیم و بخوانیم فضیلت و ثواب
من در رشته ورزشی ووشو فعالیت دارم اما در مورد مسابقاتم مشکلی دارم که به راهنمایی نیاز
آیا پس از ترک خودارضایی و توبه کردن به درگاه خداوند، عوارض این عمل شوم از بین خواهد
آیا اگر کس دیگری درباره ما خواب ببیند، تعبیر آن خواب به ما برمی گردد یا اینکه فقط زمانی
نظر شما در مورد ستمکاریهای اسرائیل- رژیم صهیونستی طبق این آیات 4تا 7 سوره بنی اسرائیل
Marshalling a class intance's pointer between C++ and C#
C# books or web sites for C++ developers [closed]
How to incoparate or implement a DOM API to v8?
Unhandled Exceptions from Managed C# User Control used in MFC Dialog
Passing an operator along with other parameters
Converting C++ Builder code to C# .NET (TComponent, TOjbect, TList, etc.)
How to create a BMP file from raw byte[] in Java
Does SQL Server Compact Edition depend on the .net framework?
Is there a Java equivalent or methodology for the typedef keyword in C++?
Getting commands from string input
*
@