روز جهانی كودك سال 1383


روز جهانی كودك سال 1383یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود.
تویِ دنیای بزرگ، در یکی از جنگلهای آفریقا، یک فیل کوچولو بود که با پدر و مادر و خواهرها و برادرهایش زندگی می کرد.


نظرات کاربران

66 out of 100 based on 41 user ratings 416 reviews

@