بررسی نگرش مدیران و دبیران مراکز پیش دانشگاهی دولتی استان مازندران درباره کتابخانه‌های آموزشگاهی (مراکز پیش دانشگاهی)


بررسی نگرش مدیران و دبیران مراکز پیش دانشگاهی دولتی استان مازندران درباره کتابخانه‌های آموزشگاهی (مراکز پیش دانشگاهی)
هدف تحقیق بررسی نگرش دبیران و مدیران مراکز پیش‌دانشگاهی هستان مازندران درباره کتابخانه‌ های اون مراکز هست.


تبیین نظریات فلسفی هربرت مارکوزه و دلالتهای ان برای تربیت سیاسی
روش پژوهش، پیمایش توصیفی هست.


بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با شادکامی و خودکارآمدی دانش‌آموزان سال سوم متوسطه‌ی شهر تهران
با هستفاده از پرسشنامه محقق ساخته به نظرخواهی از مدیران و دبیران از کتابخانه های اون مراکز پرداخته شده هست.


تاثیر چرخه عمر مالی بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
جامعه آماری شامل 55 نفر از مدیران و 226 نفر از دبیران می باشد.


کاربرد عملی مهارتهای ارتباط صمیمانه (PAIRS) و اثربخشی آن بر کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی ادراک شده ی زوجین در انتظار فرزند
تجزیه و تحلیل در دو بخش آمار توصیفی و هستنباطی انجام گرفت.


بررسی رابطه رفتارهای فداکارانه، انگیزه‌های فداکاری و ادراک انصاف با صمیمیت زناشویی در والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر بروجرد
در بخش آمار توصیفی با هستفاده از جدول فراوانی نسبت به توصیف داده ها اقدام شد و در بخش آمار هستنباطی با هستفاده از آزمون آزمون مان-ویتنی به آزمون فرضیه ها اقدام گردید.


بررسی اثر بخشی آموزش خودتنظیمی بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته فیزیک دانشگاه یزد در درس ریاضی
نتایج نشان داد که میزان رضایت جامعه آماری در مورد مجموعه سازی، خدمات عمومی، ساختمان و تجهیزات کتابخانه و بودجه در حد متوسط می‌باشد.


روش‌های حل و فصل اختلافات حقوقی دریای خزر (با تأکید بر روش‌های تقسیم دریا و آلودگی زیست‌محیطی)
اونها از همکاری کتابخانه آموزشگاهی با کتابخانه های دانشگاهی و عمومی و همچنین از وسایل دیداری و شنیداری کتابخانه ها کمترین رضایت را دارند.


مطالعه مردم‌شناختی گیوه و گیوه‌بافی در شهر کاشان مطالعه موردی روستای نشلج
همچنین مدیران رضایت بالاتری نسبت به هماهنگ بودن منابع با اهداف آموزشی، منابع مرتبط با مطالعه آزاد، نظرخواهی از سوی کتابخانه به هنگام سفارش منابع و اجرای برنامه های جنبی کتابخانه دارند.

در مواردی بین نگرش دو جنس تفاوت معنی‌دار ملاحظه می شود؛ رضایت مردان در مورد وضعیت روشنایی و رضایت زنان در مورد ساعت کارکتابخانه بیشتر هست.

هر دو گروه از ضعف همکاری کتابخانه آموزشگاهی با کتابخانه های دانشگاهی و عمومی ناراضی هستند.

این نارضایتی در زنان بیشتر دیده می شود.

یافته ها نشان داد که رضایت افراد در مراکز دارای کتابدار از منابع چاپی و غیر چاپی موجود در کتابخانه و متناسب بودن اون با نیازهای آموزشی بیشتر از مراکز بدون کتابدار هست.

اما در سایر موارد تفاوت معنی‌داری میان گروه ها مشاهده نمی شود.

جهت بهبود وضعیت کتابخانه ها پیشنهاداتی برای گروه های آموزشی و پرورشی ارائه شده هست.
75 out of 100 based on 85 user ratings 585 reviews

@