ارزیابی شاخص های شهر سالم در نیشابور با تأکید بر وضعیت سلامت و خدمات بهداشتی

تحلیل چالشهای توسعه روستائی در فرایند جهانی شدن با رویکرد آینده پژوهی (نمونه موردی استان خراسان رضوی)
بررسی اثر اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، مطالعه موردی کشورهای منا
تأثئر زئرساخت های حمل ونقل زمینی بر رشد اقتصادی ائران
گوهر و صدف دین از دیدگاه عارفان مسلمان و سنّت‌گرایان (با تأکید بر دیدگاه سیّد حیدر آملی و فریتیوف شوان)
توان سنجی اقلیمی کشت آفتابگردان دیم در ائران
اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح اینترلوکین 10 در بافت تومور موش های ماده مبتلا به سرطان پستان.
بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با توانمندسازی زنان در بین زنان سرپرست خانوار عضو کمیته امداد شهر تبریز.
بررسی ارتباط بین شیوه بلندخوانی متن و درک مطلب در بین زبان آموزان ائرانی سطح میانی : دختران و پسران
روایت و تصوئر در شعر سیمین بهبهانی
بررسی تطبیقی آئین عروسی پهلوانان و شاهان در شاهنامه فردوسی و مقایسه آنها با آئین ازدواج در سیستان امروز
مقایسه داستان های حماسی مکتوب و غئرمکتوب در خاندان رستم
تصحیح و تعلیق کتاب خواص‌الحیوان(ترجمه‌ی حیات‌الحیوان الدمئری، ترجمه‌ی: محمد تقی تبریزی).
اجبار حکومتی حجاب زنان از منظر قرآن و سنت
*
@