بررسی گونه گفتاری رایانه پیشگان با توجه به مفهوم پادزبان هلیدی

بررسی تطبیقی ادغام شرکتهای تجاری در قوانین انگلستان و لایحه قانون تجارت 1384
بررسی قید واره‌های وصل در زبان فارسی
روابط سیاسی چین و روسیه از سال 1990 تا 2005
بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: محور ساری-رامسر)
بررسی تاثیر فرآیند هوشمندی رقابتی بر جلب رضایت مشتریان
بررسی عوامل تعیین کننده برای سرمایه گذاران حقیقی نسبت به دریافت سود سهام (سود سهمی و سود نقدی) در شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استاندارد ISO9001:2000 (مدیریت کیفیت) در مجتمع صنعتی ماموت تهران
تصمیم‌گیری در ارتباط با رتبه‌بندی کالاهای وارداتی با استفاده از رویکرد فازی (مطالعه موردی)
رابطه میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف کننده سبز (حامی محیط زیست)
سنجش آمادگی الکترونیک سازمان
بررسی حکم مالکیت آبهای مباح در فقه امامیه و حقوق موضوعه
حیات معقول از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری و کارل یاسپرس
بررسی حجیت کتاب و سنت و ارتباط آن دو
*
@