توصیف و مقایسه دیدگاه مدیران، مربیان و قهرمانان تیم‌های ملی در مورد عوامل موثر در توسعه و ارتقاء ورزش قهرمانی کشور

بررسی تعالی سازمانی باشگاه های شهر تهران در لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مدیران و کارکنان (بر اساس مدل EّFQM)
تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط و مصرف مکمل ویتامین C و E روی CRP و فیبرینوژن پلاسما در زنان چاق غیرفعال
بررسی تاثیر شدت فعالیت مقاومتی بر هورمون های مرتبط با چاقی و حساسیت انسولین
مقایسه تاثیر سه نوع برنامه گرم کردن با حرکت پویا، کشش پویا و ماساژ بر میزان توان انفجاری دوندگان مرد سرعتی نخبه
رابطه بین کیفیت خواب، شاخص دستگاه ایمنی و IL-6 در افراد ورزشکار و غیرورزشکار
تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار و عملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی کشتی گیران
ارزیابی اعتبار مدل نیلز در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی در دانشجویان پسر ورزشکار
اثر برآورد خطا و زمان تصمیم گیری درخواست بازخورد در شرایط خود کنترل بر اکتساب، یادداری و انتقال تکلیف تولید نیرو
بررسی تاثیر مصرف دو نوشیدنی Red Bull و Mega Basic بر سطح لاکتات خون و قابلیت های بی هوازی پسران دانشجو
مقایسه الگوهای فیزیولوژیک در اجرای پیشرفته و مبتدی یک مهارت پیوسته
تاثیر انواع خود الگودهی (پیشخوراند، مرورگری مثبت، مشاهده صرف) و تمرین بدنی بر یادگیری سرویس بلند بدمینتون
رابطه کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در مربیان شنا
تبیین عوامل موثر بر حمایت های مالی شرکت های خصوصی، از باشگاه های ورزشی استان آذربایجان شرقی
*
@