نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران


نظرات پیامگیران درباره برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
هدف این تحقیق نظرخواهی از امت شهرستان تهران درباره برنامه‌های پخش شده از صدا و سیما در روز 1368/9/21 هست .


چگونگی استفاده هر چه بهتر برنامه‌ریزان شبکه‌ها از یافته‌های تحلیل محتوا در آزمونها
جامعه آماری 600 نفر از افراد 15 سال به بالای ساکن شهر شهرستان تهران هستند.


ارزشیابی برنامه "حرف ، صدا، کلمه"
روش تحقیق پیمایش و با هستفاده از پرسشنامه حضوری هست .


توصیفی از نقش ارتباطات جمعی در پشتیبانی از توسعه ملی
یافته‌ها نشان می‌دهد که: میزان شنونده برنامه رادیویی جهان دانش در روز مورد بررسی 32 % و شاخص رضایت از برنامه‌ها 71 نسبت به 100 هست ، میزان بیننده تلویزیون در روز مورد بررسی 66 % و شاخص رضایت از برنامه‌ها 62 نسبت به 100 هست .


پس‌آزمون


تشریح و توصیف نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل محتوائی در نتیجه‌گیری‌های مربوط به ارتباطات


87 out of 100 based on 77 user ratings 777 reviews

@