بررسی اقتصادی به کارگیری تکنولوژی CCS در نیروگاههای حرارتی کشور (مطالعه موردی نیروگاه رامین)


بررسی اقتصادی به کارگیری تکنولوژی CCS در نیروگاههای حرارتی کشور (مطالعه موردی نیروگاه رامین)
خروج گازهای گلخانه ای به دلیل هستفاده از سوختهای فسیلی به خصوص در نیروگاههای تولید برق و کارخانجات صنعتی موجب معضل آلودگی هوا و گرم شدن زمین هست که پیامدهای ناگواری برای تمامی امت دنیا خواهد داشت.از طرف دیگر نیاز انسان به انرژی روز به روز در حال افزایش بوده و کاهش این آلودگی( به خصوص co2) به امری ضروری تبدیل شده هست.CCS تکنولوژی جذب و حمل و ذخیره co2 خروجی از سوزاندن سوختهای فسیلی هست.


جغرافیا و کشاورزی شهرستان اصطهبانات
در تحقیق حاضر سعی و هدف اون هست که از لحاظ اقتصادی وجود CCS-EOR در یک نیروگاه گازسوز حرارتی تولید برق ایران (رامین) مورد ارزیابی برنامه گیرد و با تولید برق از طریق انرژیهای نو مقایسه گردد.جهت ارزیابی اقتصادی از مدل IECM میزان هزینه جذب ،انتقال و ذخیره 1 تن co2 با CCSو ذخیره به شکل ازدیاد برداشت نفت در آمریکا حدود 322.6$ و در ایران $97.79 (به دلار جاری2011) تخمین زده شد .با تعیین مالیات بر انتشار کربن و پیروی ازمکانیسم توسعه پاک CDMپروتکل کیوتو تا حدودی این هزینه ها جبران شده و موجب سرعت بخشیدن به پروژ ه های CCS هست.


اصول و روشهای برنامه‌ریزی روسیه


پسته رفسنجان


59 out of 100 based on 44 user ratings 169 reviews

@