تشکیلات کلان دولتهای پانزده کشور جهان


تشکیلات کلان دولتهای پانزده کشور جهان
در این مجموعه تشکیلات کلان 15 کشور جهان شامل: آفریقای جنوبی، امارت متحده عربی، اردن، اوکراین، بحرین، سنگال، شیلی، عراق، فرانسه، گابن، لیبی، مراکش (مغرب ) و نیجریه با نگرشی موضوعی بر عناوین وزارتخانه‌ها مورد بررسی و مراقه برنامه گرفته هست .


[بررسی مقایسه‌ای رضایت شغلی در کارکنان دانشگاه اسلامی علیگر، علیگر (هند) و دانشگاه پیام نور (ایران)]


کسری بودجه و ارزیابی راههای تأمین آن در ایران


83 out of 100 based on 43 user ratings 1193 reviews

"بررسی ساختار سازمانی بنیاد شهید و تطابق آن با وظایف محوله"
عملکرد مدیریتی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی در امر گسترش ورزش و تربیت بدنی از سال 1358 تا حال حاضر
بررسی عوامل موثر در افزایش اثربخشی طرح کاد
بررسی مهار‌ت‌های مدیریتی مدیران سازمان صنایع بنیاد مستضعفان و جانبازان (گروه صنایع فلزی و ماشین‌آلات)
تحقیقی پیرامون نقش تولید سلفون در کاهش قیمت تمام‌شده محصولات غذایی
بررسی و مقایسه آثار و عواقب مبادلات پا یا پای کشور ایران با کشورهای بلوک شرق قبل و بعد از انقلاب
بررسی چگونگی تأثیر عملکرد بر رضامندی شغلی در شرکت سایپا
"بررسی سیستم حمل و نقل کود شیمیایی از مبادی ورودی و مراکز تولید به مراکز مصرف"
قیمت گذاری مواد پروتینی در ایران «مرغ و تخم مرغ»
بررسی رابطه ساختار سازمانی و انگیزش نیروی انسانی (سازمان اقتصادی کوثر)
بررسی و تعیین عوامل موثر بر افزایش فروش و طراحی الگوی مناسب بازاریابی برای شرکت سهامی تولیدی تجهیزات ایمنی راه‌ها با تأکید بر عناصر مدیریت
کنترل کیفیت در فرآیند تولید سیگارت
*
@