بررسی مقایسه‌ای ارتباطات مالکیت و مدیریت صنایع تولیدی و موسسات بازرگانی


بررسی مقایسه‌ای ارتباطات مالکیت و مدیریت صنایع تولیدی و موسسات بازرگانی
این بررسی در 32 صفحه تایپی و حاوی 5 جدول آماری هست .


آشنایی با سازمان اداره امور عمومی منطقه‌ای شرق (اروپا) به انضمام گزارش شانزدهمین مجمع عمومی و کنفرانس اروپا در ژاپن
تحلیل انجام شده در این تحقیق برپايه مقایسه میزان سرمایه‌گذاری ، وقت سرمایه‌گذاری و بازگشت سرمایه در قالب جداول یک بعدی می‌باشد.


اخلاق اداری در نهج‌البلاغه
شرکتهای دولتی که در این تحقیق مورد مطالعه برنامه گرفته‌اند.


اخلاق کارگزاران در بیانات مقام معظم رهبری
تصادفی انتخاب شده و در گروه شرکتهای معظم دولتی می‌باشد.


ارزیابی اهلیت کارگزاران از دیدگاه اسلام
برپايه یافته‌های این تحقیق ، مالکیت و مدیریت بخش عظیمی از صنایع کشور از بدو تاسیس در اختیار دولت بوده‌است .


بررسی تناسب آموزشهای فنی و حرفه‌ای با نیازهای جامعه (استان تهران)
این بخش همواره از یک مدیریت ضعیف برخوردار بوده و درآمد نفت پشتوانه دوام و بقای این بخش از صنایع می‌باشد.


بررسی رفاه کارگزاران از دیدگاه اسلام
در سایر بخشها ، علیرغم هستفاده از امکانات وسیع دولتی و در پاره‌ای موارد بهره‌مند بودن از شرایط انحصاری در زمینه ، تولید و توزیع کالا نتوانسته‌است سهم موثری در تولیدات داخلی داشته باشد.


بررسی نگرش مدیران جهاد سازندگی درباره توانایی‌ها و مهارت‌های مور د نیاز مدیران جهاد
شرکتهایی که پس از انقلاب اسلامی ، تحت پوشش دولت برنامه گرفتند ، قادر به تامین هزینه‌های خود و افزایش تولیدات نبوده‌اند.


بررسی و ارزیابی تاثیر آموزشهای ضمن خدمت کوتاه‌مدت بر عملکرد کارکنان در سازمان جهاد چهارمحال و بختیاری
همچنین به مناسبت تغییرات در شرایط اقتصادی ناشی از دگرگونیهای پس از انقلاب و نیز آثار جنگ تحمیلی ، سرمایه‌داری بخش خصوصی توانسته‌است بی‌اونکه سهمی در تولید داشته باشد به واسطه‌ای موقعيتهای موجود در روابط تجاری و دادوستدهای بازرگانی از سود سرشاری بهره‌مند گردد.

در حالیکه وجود اینگونه موقعيتها در یک اقتصاد پویا امکان پذیر نبوده‌است ، این نوع فعالیتها به عنوان یکی از شرایط مهم بازدارنده در مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی می‌باشد.
83 out of 100 based on 83 user ratings 233 reviews

@