طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر

مطالعه همبستگی اندازه تومور و درگیری لنف نودهای زیر بغلی با پیش آگهی بیماران مبتلا به سرطان پستان جراحی شده بیمارستان شهدای تجریش طی 10 سال ا
بررسی تأثیر فیکساسیون دینامیک مهره های کمری و کیج گذاری به روش ترانس فورامینال در درمان هرنی دیسک کمری و اسپوندیلولیزیس در مراجعین به بیمار
بررسی اثر چهار ماهه دو ساعت فعالیت بدنی در هفته بر روی آمادگی جسمانی دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
بررسی میزان اثربخشی سیتالوپرام در درمان انزال زودرس با دو دوز مختلف در مراجعین به بیمارستانهای دانشگاه آزاد طی سالهای 89 و 90
تعیین مقادیرطبیعی ریزش موی مردان تهرانی براساس آزمون شمارش موی شصت ثانیه دربیمارستان بوعلی طی تیرماه تا آذرماه 1389
بررسی مشکلات چشمی در بیماران تیروئیدی و مقایسه علائم کلینیکی با نتایج آزمایشگاهی بیماران بیمارستان شهید فیاض بخش طی سالهای 88-89
SQLITE - switch data in columns
SQLITE - insert question
Foreign Key Triggers in SQLite
creating text files from sqlite data
SQLite sort by price doesn't work
Active Record and Linq T4 Templates problem
read-only sqlite database with temporary changes
Problem about ActiveRecord Templates for SQLite
locked s3db-journal
Import data from SQLite to SQL Server with SqlBulkCopy class
بررسی تاثیر سطح سرمی ویتامین D بر بروز عوارض نارسایی قلبی در بیماران بستری در بیمارستان بوعلی طی سالهای 1390-1389
بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک تومورهای بدخیم سیستم عصبی مرکزی و تأثیر آنها بر پیش آگهی بیماری در اطفال مراجعه کننده به بیمارستان محک طی سالهای
بررسی اثرات پاتولوژیک و فیزیولوژیکی سم ICON برقند خون و مغز در خرگوش سفید نیوزلندی
بررسی ارتباط بین سطح Anti-Tpo و سقط در خانم های مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی طی سالهای 90-1389
بررسی میزان اختلال موج a در تست الکترورتینوگرام در تشخیص زودهنگام آمبلیوپی در اطفال طی سال های 90-89
بررسی تأثیر فتوتراپی بر تغییرات ضربان قلب نوزادان در بیمارستان جواهری تهران طی سالهای 90-89
بررسی اثر مصرف طولانی مدت اکستازی خالص بر روی موش صحرایی ویستار
بررسی پاسخ درمانی در بیماران مبتلا به سل مقاوم غیر MDR
بررسی فراوانی موارد عفونتهای CMV از طریق تعیین تیتر سرمی آنتی بادی به روش الایزا در سقط جنین و زایمان زودرس
بررسی شیوع dyspnea در دوران بارداری و ارتباط آنمی با بیماران در بیمارستان جواهری تیرماه لغایت آذرماه 1390
بررسی الکترورتینوگرام غیرطبیعی در افرادی که سروپوزتیو توکسوپلاسموزیس هستند و طی سالهای 90-89 به کلینیک قدس مراجعه کرده اند
بررسی میزان آگاهی و نگرش والدین در مورد کاهش شنوایی نوزادان
بررسی نتیجه درمان آسپرین و هپارین در پیشگیری از سقط در مبتلایان به سقط مکرر
SQLite Int64 vs Int32 Problem and SubSonic ActiveRecord
Convert Sqlite BigInt to Date
sqlite3 bulk insert from C?
SQLAlchemy Connections, pooling, and SQLite
How to get sqlalchemy storing datetime as julianday in sqlite?
Working with csv - SQLite vs join
SQL Max() question
“Cannot find entry point sqlite3_open_v2 in DLL sqlite3” when using System.Data.Sqlite
Can different connections of the same sqlite's database begin transactions concurrently?
Problem of SQLite3::SQLException: SQL logic error or missing database
*
@