مقایسه پروگنوز داخل بیمارستانی در افراد دو گروه تحت درمان با انسولین و درمان خوراکی در بیماران دیابتیک نوع 2 مبتلا به سندرم کرونری حاد


مقایسه پروگنوز داخل بیمارستانی در افراد دو گروه تحت درمان با انسولین و درمان خوراکی در بیماران دیابتیک نوع 2 مبتلا به سندرم کرونری حاد
مقدمه: دیابت شیرین یکی از شایع ترین بیماری‌های مزمن در سراسر جهان هست،که از انواع اون می‌توان به دیابت شیرین نوع 1 و دیابت شیرین نوع 2 اشاره کرد.به سرعت بر مبتلایان به این بیماری خصوصا نوع 2 اضافه کرده می‌گردد.


ردیابی باکتری ‏‎E.coli 0157:H7‎‏ از گاوهای کشتار شده در شیراز بوسیله واکنش زنجیره ای پلیمر از ‏‎(PCR)‎‏
از عوارض مزمن دیابت می‌توان به عوارض میکرو واسکولار و ماکرو واسکولار اشاره کرد.


مقایسه اثر انفوزیون آلفنتانیل و رمی فنتانیل حین بیهوشی از نظر زمان ریکاوری و میزان تهوع و استفراغ بعد از اعمال جراحی چشم در افراد مسن
یکی از مهمترین عوارض ماکروواسکولار عوارض قلبی عروقی هست.


مقایسه اثرات درمانی ریسپریدون و هالوپریدول در درمان اختلال هذیانی
تخمین زده می‌شود که دیابت پنجمین علت مرگ در جهان باشد و علت عمده مرگ بیماران دیابتی بر اثر عوارض قلبی عروقی اون می‌باشد.


عوامل خطر نارسایی تنفسی در کودکان با سندرم گیلن باره
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات نحوه درمان دیابت نوع 2 بر پروگنوز داخل بیمارستانی مبتلایان به سندرم کرونری حاد می باشد تا بتوان با انتخاب درمان مناسب پروگنوز این بیماران را بهبود بخشید.


مقایسه میزان موفقیت جراحی داکریوسیستورینوستومی بیرونی با و بدون کارگذاری لوله سیلیکون
مواد و روش‌ها: در طی این مطالعه تحلیلی که با روش historical cohort در طی فروردین 1393 تا مرداد 1393 بر روی 100 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به سندرم کرونری حاد در گروه سنی 80-40 سال که در CCUبیمارستان شهدای کارگر یزد بستری شدند انجام گرفت، بیماران به دو گروه تحت درمان با داروهای خوراکی (50 نفر) و تحت درمان با انسولین (50 نفر) تقسیم شدند.


اثربخشی بالینی اسپری سالبوتامول در درمان بولشیولیت
اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه و با هستفاده از اطلاعات دموگرافیک، نتایج آزمایشگاهی،اکوکاردیوگرافی والکتروکاردیوگرافی جمع آوری شد.اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS 17 مورد تجزیه و تحلیل آماری برنامه گرفت.


کرایوگلبولینمی در بیماران دیالیزی و پیوند کلیه ای مبتلا به هپاتیت های ‏‎B‎‏ و ‏‎C‎‏
یافته‌ها: در این تحقیق بر پايه یافته‌ها ،فراوانی نسبی مرگ داخل بیمارستانی در هر دو گروه برابر (6%) بود و در دیگر موارد دخیل در پروگنوز داخل بیمارستانی سندرم کرونری حاد نظیر درد سینه، سمع رال در ریه، آریتمی قلبی، تنگی نفس، نتایج اکوکاردیوگرافی و سطح مارکرهای خونی تفاوت معنی داری بین دو گروه تحت درمان با انسولین و تحت درمان خوراکی وجود نداشت.


بررسی تغییرات الکترودیاگنوستیک در بیماران با کم کاری تحت بالینی تیروئید
نتیجه‌گیری: کنترل سطح گلوکز خون با هستفاده از داروهای خوراکی و یا انسولین تراپی ، در بیماران دیابت نوع 2 مبتلا به سندرم کرونری حاد تغییری در پروگنوز داخل بیمارستانی‌این بیماران ایجاد نمی کند .

کلمات کلیدی: دیابت نوع 2، سندرم کرونری حاد، پروگنوز


59 out of 100 based on 64 user ratings 589 reviews

مقایسه سطح سرمی ویتامین ‏‎D‎‏ در بانوان سنین باروری، استفاده کننده از قرص های ضد بارداری خوراکی، یائسه و تحت درمان جایگزینی هورمون
ارتباط بین کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران همودیالیزی
مقایسه نتایج اعمال جراحی با تثبیت داخلی شکستگی کندیل خارجی استخوان بازوی کودکان با تشخیص دیررس و تشخیص به موقع
اثر پین افقی در مقاومت به شکست دندانهای درمان ریشه شده و ترمیم شده با کامپوزیت
مقایسه میدازولام داخل بینی با دیازپام داخل مقعدی در درمان تشنج حاد اطفال
مشخصات کلینیکی و میزان عود فتق اینگوینال در بیمارستان های امام خمینی و رازی اهواز
SQLite Int64 vs Int32 Problem and SubSonic ActiveRecord
Convert Sqlite BigInt to Date
sqlite3 bulk insert from C?
SQLAlchemy Connections, pooling, and SQLite
How to get sqlalchemy storing datetime as julianday in sqlite?
Working with csv - SQLite vs join
SQL Max() question
“Cannot find entry point sqlite3_open_v2 in DLL sqlite3” when using System.Data.Sqlite
Can different connections of the same sqlite's database begin transactions concurrently?
Problem of SQLite3::SQLException: SQL logic error or missing database
*
@