روشهای کاهش ضایعات پس از برداشت در مرکبات/


روشهای کاهش ضایعات پس از برداشت در مرکبات/
برای تعیین اثرات برودت ، گرمادرمانی، پوشش پلی‌اتیلن و اتمسفر داده شده بر کاهش ضایعات پس از برداشت مرکبات ، دو واریته مهم و صادراتی مرکبات شامل پرتقالهای واشنگتن ناول و والنسیا انتخاب و مطالعات لازم بر روی اونها انجام گرفت .


بررسی و تعیین بهترین آرایش بوته گیاه زراعی کلزا رقم بلیندا/
میوه‌ها پس از برداشت در 4 تیمار مرکب شامل A (شاهد)، B (پوشش انفرادی میوه‌های با پلی‌اتیلن، گرمادرمانی، برودت)، C (پوشش میوه‌ها با پلی‌اتیلن، گرمادرمانی) و D (پوشش میوه‌ها با پلی‌اتیلن، گرمادرمانی، اتمسفر تغییر داده شده یا MAP و برودت) مورد آزمایش برنامه گرفتند.


شکست و پیروزی کشاورزی در گرو فعالیتهای محققان و مروجان/
طعم میوه‌ها در تیمارهای B , C کاملا طبیعی بود و میوه‌ها در پایان مدت نگهداری دارای کیفیت بسیار عالی بودند ولی با اضافه‌کردن تیمار MAP به اونها، طعم میوه‌ها به شدت تغییر کرد به طوری که تیمار (D) امتیاز قابلیت قبول کلی را جهت مصرف داخلی و صادرات بدست نیاورد.


امکان توسعه کاشت زیتون در استان کرمانشاه (قسمت اول)/


ضرورت تهیه و اجرای برنامه جامع در صنایع تبدیلی برنج/


65 out of 100 based on 20 user ratings 445 reviews

نگرشی بر مکانیزاسیون کشاورزی در ایران/
شامه مصنوعی، ابزاری جدید برای ارزیابی کیفیت غلات
بررسی رشد پولتهای بوقلمون تحت رژیم غذایی آغازی تهیه شده به طریق پاستوریزاسیون غیرهوازی/
تاثیر اسید اسکوربیک روی پوسته، باروری و جوجه درآوری
تغییر ترکیبات شیمیایی شیر از طریق جیره غذایی/
فاکتورهای تغذیه‌ای و حیوانی موثر بر ترکیب چربی شیر/
شناخت متداولترین مایکوتوکسینها، بررسی عوارض کلینیکی و روشهای کنترل آن در غلات خوراک دام/
محدودیت مصرف مواد خوراکی در تغذیه دام و طیور (قسمت اول)/
آشنایی با گاوداری تخت‌طاووس/
تبدیل شنزارها به بوستان/
Phusion Passenger 2.2.2 crashes often
How to create a basic User Permissions per project association?
Does map.connect accept a wildcard-style format in the URL?
(Rails) Architecting a multi-model controller and index view…?
Rails - Easy way to display all fields in view
Database Design Related
Setting initial value for primary key in Rails (i.e. first object's id is 1000 instead of 1)
Authlogic: Assuring that a user can't log in twice
Rails Nested resource access problem in resource_controller
How do I do reflexive self-join relationships in ActiveRecord?
*
@