بکارگیری پوششهای سد حرارتی زیرکونیای تثبیت جزئی شده با ایتریا به روش پاشش پلاسما و بررسی مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون آنها


بکارگیری پوششهای سد حرارتی زیرکونیای تثبیت جزئی شده با ایتریا به روش پاشش پلاسما و بررسی مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون آنها
سوپر آلیاژها، کاربرد گسترده ای در تجهیزات دمای بالا بخصوص در اجزای توربین های گازی از جمله پره ها و محفظه احتراق دارند.


بررسی تصویر نگاری تومورهای بیضه در سالهای 1372-1374 در بیمارستانهای لبافی‌نژاد و مدرس
به لحاظ شرایط حاد کاری نظیر اکسایش، فرسایش و خوردگی در دمای بالا، این اجزاء باید پوشش داده شوند.


بررسی پاتولوژیک تومورهای سلول هرتل تیروئید در بیمارستان آیت‌اله طالقانی درسالهای 1370 تا 1374
این پوشش ها با تشکیل یک لایه محافظ در سطح خود، قطعه را در برابر حملات محیطی محافظت می نمايند و یا بعنوان عایق حرارتی موجب کاهش دمای موثر در سطح قطعه و افزایش راندمان کاری توربین می گردند.


متالورژی پود رو نقش آن در آینده صنعت خود رو
پوشش های نفوذی در گروه اول و پوشش های سرامیکی سد حرارتی در گروه دوم جای می گیرند.


پیشرفتهای تکنولوژی های ذوب و متالورژی ثانویه برای بهبود خواص انواع فولاد مخصوص
در تحقیق اخیر ابتدا دو پوشش آلومیناید و کروم - آلومیناید بعنوان لایه میانی به روش سمنتاسیون پودری و پوشش سرامیکی از نوع زیرکونیای تثبیت جزئی شده با ایتریا به روش پاشش حرارتی پلاسما بر روی نمونه های ایجاد شد.


بررسی پارامتر های آبکاری پوششهای الکترولس نیکل-فسفر
برای بررسی مقاومت به اکسیداسیون پوشش از اکسایش سیکلی در درجه حرارت های 1000 و 1100 سانتی گراد با سیکل یک ساعت و سرد کردن نمونه ها تا دمای اتاق در شرایط آزمایشگاهی با دمش ملایم هوا، هستفاده شد.


بهینه سازی فرآیند فولاد سازی با استفاده از سیستمهای خبره در کوره قوس الکتریک
عامل اصلی در جدایش پوشش سرامیکی سد حرارتی از لایه میانی، اکسیداسیون پوشش پیوندی یا تشکیل لایه ‏‎TGO‎‏ در فصل مشترک دو لایه پوششی عنوان می شود.


مهندسی و علم مواد
سرعت تشکیل و رشد لایه ‏‎TGO‎‏ در فصل مشترک دو پوشش سد حرارتی و لایه میانی، با افزایش درجه حرارت، ازدیاد پیدا کرده و از عمر سیستم پوششی می کاهد.


کنورتور فولادسازی پهلودم
برای بررسی مقاومت پوشش ها در برابر خوردگی داغ در دمای بالا (نوع ‏‎I‎‏) و خوردگی داغ در دمای پایین (نوع ‏‎II‎‏)، ابتدا نمونه ها توسط مخلوط نمکهای سولفات سدیم، کلرید سدیم و پنتا اکسید وانادیم با متوسط وزنی ‏‎0/28 mgr/cm2‎‏ پوشش داده شده و از فرایند خوردگی داغ سیکلی در درجه حرارت های 750‏ و ‎850 C‎‏ با سیکل هشت ساعت هستفاده شد.

حجم محصولات خوردگی داغ ایجاد شده در فرایند خوردگی داغ نوع ‏‎I‎‏ بیشتر از حجم محصولات خوردگی داغ نوع ‏‎II‎‏ می باشد.

محصولات خوردگی داغ بواسطه واکنش عامل پایدار نماينده زیرکونیا با شرایط خورنده، در تخلخلهای پوشش سد حرارتی و از واکنش لایه میانی با شرایط خورنده در فصل مشترک دو پوشش سد حرارتی و لایه میانی ایجاد می شود.

با اعمال پوشش سد حرارتی بر روی لایه میانی آلومیناید، یک پوشش مقاوم چند لایه در برابر خوردگی داغ در درجه حرارت های بالا و پایین بدست می آید.

پوشش های سد حرارتی با لایه میانی کروم - آلومیناید از نظر مقاومت در برابر خوردگی داغ دارای عملکرد بهتری نسبت به پوشش های سد حرارتی با لایه میانی آلومیناید بودند.

دلیل این امر، تشکیل لایه کرومات در سطح لایه کروم - آلومیناید می باشد.
83 out of 100 based on 83 user ratings 233 reviews

@