خوردگی سایشی چدنهای سفید پر کرم


خوردگی سایشی چدنهای سفید پر کرم
چدنهای سفید پر کرم از مقاومترین آلیاژهای صنعتی در برابر خوردگی سایشی هستند و از این رو کاربرد وسیعی در ساخت پمپها و قطعاتی که در معرض خوردگی سایشی هستند دارند.


بررسی اثر تئوفیلین بر میزان کلیرانس کلیوی کراتینین در بیماران تحت آنژیوگرافی
هدف از این تحقیق بررسی عملیات حرارتی مناسب جهت بهبود مقاومت چدن سفید پر کردم در شرایط خوردگی سایشی در لجن حاوی ذرات ساینده از جنس پودر سنگ آهن هست .


بررسی موارد فارنژیتهای اطفال
این آلیاژ در ساخت پمپهای لجن ناحیه مواد اولیه مجتمع فولاد مبارکه بکار رفته هست .


بررسی تصویر نگاری تومورهای بیضه در سالهای 1372-1374 در بیمارستانهای لبافی‌نژاد و مدرس
این پمپها در شرایط خوردگی سایشی کار می‌نمايند.


بررسی پاتولوژیک تومورهای سلول هرتل تیروئید در بیمارستان آیت‌اله طالقانی درسالهای 1370 تا 1374
در این آزمایشات از لجن حاوی ذرات ساینده پورد اکسید آهن هستفاده شده هست که مشابه با شرایط کاری پمپهای لجن مجتمع فولاد مبارکه اصفهان هست .


متالورژی پود رو نقش آن در آینده صنعت خود رو
در این پژوهش یک آلیاژ چدن سفید پر کرم با ترکیب مشخص انتخاب شد و در دماهای مختلف عملیات حرارتی گردید و توسط یک دستگاه خوردگی سایشی که در دانشکده مهندسی مواد ساخته شده هست مورد بررسی برنامه گرفت .


پیشرفتهای تکنولوژی های ذوب و متالورژی ثانویه برای بهبود خواص انواع فولاد مخصوص
در ادامه نقش ذرات ساینده مختلف بر روی سرعت خوردگی سایشی مورد بررسی برنامه گرفت و نهایتا آزمایشات پلاریزاسیون خطی برای اندازه‌گیری سرعت خوردگی، آزمایشات متالوگرافی، سختی و میکروهاردنس برای بررسی ریز ساختار و فازهای موجود در آلیاژ، میکروسکوپ الکترونی و EDAX برای بررسی مورفولوژی سطوح حاصل از سایش بر روی نمونه‌ها انجام شده هست .


بررسی پارامتر های آبکاری پوششهای الکترولس نیکل-فسفر
نتایج آزمایشات فوق نشان می‌دهند که عملیات حرارتی در دمای مناسب می‌تواند مقاومت خوردگی سایشی چدنهای سفید پر کرم را افزایش دهد.


بهینه سازی فرآیند فولاد سازی با استفاده از سیستمهای خبره در کوره قوس الکتریک
دمای مناسب برای آلیاژ انتخاب شده 1100 درجه سانتیگراد و عملیات حرارتی نمونه‌ها در این دما بهترین مقاومت به خوردگی سایشی را از خود نشان می‌دهند.
93 out of 100 based on 43 user ratings 393 reviews

@