طرح اسکله در زمینهای بسیار سست


طرح اسکله در زمینهای بسیار سست
با توجه به مطرح بودن توسعه و سازندگی در ایران وتاثیرگذاری به سزای اسکله ها در توسعه اقتصادی ، نظامی ، سیاسی و ...


بررسی رفتار روانگرایی ماسه های لای دار با ساختار لایه لایه با استفاده از آزمایشات سه محوری استاتیکی
لزوم احداث اسکله بیش از پیش مطرح می گردد.


مدل طراحی سیستم های جمع آوری رواناب سطحی شهری در محیط صفحه گسترده
براین پايه لازم هست تحقیق و بررسیهایی در زمینه بهینه سازی این سازه ها انجام شود تا با حداقل امکانات به حداکثر بازدهی بدست آید.


پایش آلودگی میکروبی آب شبکه های آبرسانی روستاهای شهرستان شبستر (بررسی علل آلودگی - ارتباط با بیماریها)
این تحقیق که در این راستا انجام شده هست ، سعی دارد که براین مبنا و با توجه به سست بودن خاک سواحل ایران به یک الگوی مناسب در طراحی اسکله های ساحلی بیانجامد.


بهینه سازی ظرفیت سرریز با لحاظ نمودن امکان پیش بینی سیلاب
بدین منظور ، پس از بررسی انواع اسکله و روشهایی چند از شیوه های اصلاح خاک، اسکله های سپری و شمع و عرشه به عنوان اسکله های اولیه انتخاب شده اند.


بهگزینی انعطاف پذیر مولفه های سیستم های پمپاژ آب (تعداد، نوع ...)
سپس با انتخاب معیار اقتصاد طرح ( هزینه حداقل) ، به عنوان معیار گزینش اسکله مناسب و همچنین تعریف خاک سست ، کشتی طرح و بارگذاری اسکله و با تغییر پارامترهای فوق در سیستم های سازه ای فوق الذکر ، برآوردی از ابعاد المان های سازه ای مورد نیاز و هزینه احداث اونها، بدست آمده هست .


مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری با استفاده از ‏‎GIS‎‏ برای شهر تهران
این برآوردها در خاکهای اصلاح شده و اصلاح نشده به طور مجزا تکرار شده اند.


مطالعه آسیب پذیری و تقویت ساختمانهای بتنی با قاب خمشی در برابر زلزله
با مقایسه هزینه های بدست آمده ، به نظر می آید در مواردی که کشتی طرح حدود 2000 تن و زاویه اصطکاک داخلی بیش از 25 درجه باشد، اسکله شمع و عرشه با شمعهای قائم و مایل فولادی و در صورتی که خاک سست تر باشد، اسکله سپری بتنی مهار شده توسط شمع فولادی مایل ، اقتصادی تر می باشد، اما چنانچه کشتی طرح حدود 15000 یا 70000 تن باشد، اسکله شمع و عرشه با شمعهای قائم و مایل فولادی مناسب تر هست .


مقایسه اقتصادی قابهای خمشی بتن آرمه با شکل پذیریهای مختلف
در این موارد ، اگر خاک سست تر از 22درجه باشد، می توان با بهسازی خاک از هزینه پروژه کاست.


نمایه ها:


81 out of 100 based on 81 user ratings 681 reviews

@