روش المانهای مرزی بااستقرار منبع‌های بنیادین روی یک مرز خیالی بیرون قلمرو محیط پیوسته


روش المانهای مرزی بااستقرار منبع‌های بنیادین روی یک مرز خیالی بیرون قلمرو محیط پیوسته
دراین پروژه روش المانهای مرزی با نگرشی جدید مورد بررسی و آزمایش برنامه گرفته هست .


تاثیر نحوه حضور لای و نمونه سازی بر پتانسیل روانگرایی ماسه های لای دار
بدین ترتیب که در حل معادله دیفرانسیل پاره‌ای لاپلاس دو بعدی برای قلمروهای داخل، منبع‌های حل بنیادین پیوسته در خارج از پیرامون محیط پیوسته برنامه داده می‌شوند.


تعیین ضریب لرزه ای افقی در شیبهای طبیعی
این کار با روش سنتی المانهای مرزی متفاوت می‌باشد.


تاثیر مقاومت و سختی وصله های ساختمانهای فلزی در رفتار آنها
زیرا دراون جا منبع‌های حل بنیادین پیوسته درروی محیط پیوسته هستبرنامه می‌یابند.


بررسی اثر تغییر شکل خاک و پی بر روسازه
بابیرون قراردادن منبعها، روش المانهای مرزی از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار گردیده و تحت یک عده محدودیتهای لازم، دقت محاسباتی بالاتری را کسب می‌نمایند.


تعیین روش تحلیل برآورد تقاضای ترابری برای یک محور در پروژه های راهسازی
محدودیت‌های نامبرده صرفا تضمین می‌نمايند که دستگاه معادلات جبری خطی حاصل از گسسته‌سازی معادلات انتگرال مرزی هنگامیکه تعداد گره‌های مرزی بی‌اندازه زیاد می‌شود به صورت تکینه درنیایند.


بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک کف مراکز دفن زباله تحت نفوذ شیرابه مواد زائد شهری
یادآوری می‌گردد که معادلات جبری مذکور جهت پیدا کردن پارامترهای نامعلوم در گره‌های مرزی بکار گرفته می‌شوند.


مروری بر روشهای تونل سازی در ایران و ارائه پیشنهاداتی جهت دستیابی به ‏‎ISO‎‏
به طور ریاضی اثبات خواهد گردید که هرچه تعداد گره‌های مرزی بیتشر گردد بهمان نسبت فاصله منبع‌های بنیادین از پیرامون قلمرو باید تقلیل یابند.


تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند پراکنده تحت تاثیر نیروی زلزله
به کمک روش مورد بحث شرح و بسط متدالمانهای مرزی بسیار سهلتر می‌گردد.

چونکه معادلات انتگرال حاکمه اصولا فاقد تکنیکی می‌گردند.

این روش جهت حل مسائل مختلفه از نوع دیرشیله و نویمن در قلمروهای دایره‌ای و مستطیلی شکل بکار گرفته شده و نتایج حاصله با جوابهای دقیق تحلیلی و نیز با جوابهای حاصل از روش المانهای مرزی سنتی مورد مقایسه برنامه گرفته‌است .

غالبا دقت جوابهای حاصله از جوابهای متعلق به روش سنتی بیشتر هست ، به شرطی که فاصله منبع‌های بنیادین از پیرامون قلمرو مساله برپايه معیارهای مناسبی که دراین کار ارائه گردیده هست انتخاب شوند.

به کمک این روش و بااستفاده از المان‌بندیهای نسبتا درشت می‌توان به تحلیلهای خیلی سریع و اقتصادی جهت هستفاده در مطالعات اولیه دست یافت .
97 out of 100 based on 67 user ratings 217 reviews

@