کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه‌فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به کمک کلاسه‌بندی بردارها


کنترل اینورترهای منبع ولتاژ چند سطحی سه‌فاز با استفاده از مدولاسیون بردار فضایی به کمک کلاسه‌بندی بردارها
امروزه افزایش قیمت انرژی و ملاحظات زیست محیطی در درجه اول و کیفیت منابع انرژی در درجه دوم، مهندسی برق را به سوی هستفاده بهینه از انرژی الکتریکی سوق داده هست .


تبدیل ‏‎DC‎‏ به ‏‎DC‎‏ ولتاژ پائین برای کاربردهای متحرک
با ظهور ادوات نیمه‌هادی قدرت با کنترل از طریق گیت (مانند MOSFET,Bipolar قدرت ، GTO,IGBT و ...


طراحی یک آی سی ‏‎PLL‎‏ با ‏‎Jitter‎‏ پائین و توان مصرفی کم، در تکنولوژی ‏‎CMOS,0/35um‎‏
) باعث شده هست که هستفاده از الکترونیک قدرت و مبدلهای قدرت در موارد متفاوتی مانند صنعت ، هوافضا، ارتباطات و شبکه‌های قدرت به صورت فراگیری رواج یابند.


شبیه سازی خطا در رتور موتور القائی به روش تابع سیم پیچ و مقایسه با نتایج روش اجزا محدود و اندازه گیری
در این بین مبدلهای سوئیچینگ DC-AC در کاربردهای مختلفی مانند درایوهای AC ، منابع تغذیه AC ، و جبرانسازهای توان راکتیو مورد هستفاده برنامه می‌گیرند.


طراحی و شبیه سازی سیستم تست کننده مدارات آنالوگ با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
تکنیکهای مدولاسیون پهنای باند PWM به طور وسیعی جهت کنترل ولتاژ و جریان خروجی اینگونه مبدلها به کار می‌روند.


بازآرایی شبکه موجود توزیع برق مشهد جهت کاهش تلفات
این تکنیکها بسته به نوع سیستم نوع سوئیچهای به کار گرفته شده و سطح توانی که سیستم برای اون طراحی شده هست ، تنوع و گوناگونی نسبتا" زیادی پیدا کرده‌اند.


مدولاتور دلتا-سیگمای میان گذر متعامد با پهنای باند وسیع و نسبت بیش نمونه برداری کم
از میان این روشها، مدولاسیون بردار فضایی SVM که برای اولین بار در سال 1986 پیشنهاد شد، به خاطر سادگی و خواص مطلوب اون در کنترل اینورترهای سه‌فاز به صورت دیجیتالی مورد توجه فراوان برنامه گرفته هست .


اثرات غیرخطی میکسر در عملکرد آنتن های آرایه های پرتوساز
مهمترین عیب این روش پیچیده و وقت بر بودن محاسبات مورد نیاز برای اجرای اون به صورت وقت حقیقی می‌باشد که ماکزیمم فرکانس سوئیچینگ و در نتیجه پهنای باند سیستم کنترلی را محدود می‌کند.


طراحی بهینه سیستمهای کنترل مقاوم چندمتغیره به روش ترکیبی ‏‎QFT‎‏ و ‏‎EEAS‎‏
در نتیجه هستفاده از اون در کاربردهای توان متوسط با مشکل مواجه می‌شود.

هموقت با معرفی تبديل چندسطحی نیاز به توسعه تکنیکهای PWM برای مبدلها مطرح می‌باشد.

این پایان نامه به ارائه روشی برای اجرای SVM به صورت وقت حقیقی و برای یک تبديل m سطحی در حالت کلی می‌پردازد.

به طور خاص در این رساله اجرای SVM برپايه روش کلاسه‌بندی بردارها که درسال 1996 برای اولین بار جهت سادگی اجرا، بهبود وقت و دقت محاسباتی و کاهش سخت افزار مورد نیاز برای مبدلهای دو سطحی مطرح شده به حالت m سطحی تعمیم داده می‌شود.

صحت روابط تحلیلی به دست آمده در این رساله توسط شبیه‌سازی کامپیوتری به اثبات رسیده هست .
97 out of 100 based on 47 user ratings 697 reviews

@